Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt bij dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

Belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur zijn: De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundende Eenheden (zoals HR, Finance en Service en Huisvesting). De Raad van Bestuur bestaat uit Drs. W (Willem) Wiegersma (voorzitter) en Drs. N. (Nikie) van den Berge-Siebers.