Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundend Eenheden zijn belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit Drs. W (Willem) Wiegersma. 


Drs. W. (Willem) Wiegersma

Voorzitter Raad van Bestuur

Willem Wiegersma is sinds 1 april 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur van Basalt en haar voorgangers. Basalt is formeel ontstaan op 1 januari 2019 uit de fusie tussen het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie. Met zijn komst heeft het traject van de fusie met alle bijkomende veranderingen een vlucht genomen, vanuit zijn visie heeft Basalt haar huidige vorm gekregen. 

Willem Wiegersma studeerde bestuurskunde en bedrijfskunde aan de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit en volgde verschillende masterclasses aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Vanuit zijn bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond bekleedde hij verschillende directieposities in de zorg, namelijk in het Eramus MC, ETZ en VUmc. Het verbinden van mensen en organisaties in de zorg is hierbij zijn rode draad. 

“Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum hadden ieder afzonderlijk ruim honderd jaar ervaring in de revalidatie. Al deze ervaring samen vormen het Basalt van vandaag. Een organisatie van zorgprofessionals die als één team rond de patiënten staan om ervoor te zorgen dat zij na een ongeval, ziekte of aangeboren aandoening de regie weer oppakken en weer eigenaar worden over hun leven. Om die opdracht als Basalt goed te vervullen, opereren wij dichtbij de zorg in de ziekenhuizen en adviseren wij tot aan de zorg weer thuis. Onze expertise over de volledige weg die leidt naar herstel is een belangrijk onderdeel van het landelijk zorgnetwerk. Een goede financiële en bestuurlijke organisatie waarborgen die continuïteit en daarmee de kwaliteit van onze zorg.”