Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Basalt heeft een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak en houdt daarbij integraal toezicht op de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, de bestuurbaarheid van de organisatie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De volledige visie op toezicht zoals opgesteld door de Raad van Toezicht leest u hier.
 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits 
Voorzitter
Professor Gynaelocologische Oncologie UMCU
 
Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende
Vice-voorzitter
Advocaat-partner Nysingh
 
De heer dr. A. Notermans
Raad van Bestuur Espria
 
Mevrouw M. Fokma
Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis
 
De heer drs. A.G.J. van Marle
Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland