Aanmelden ALS Netwerkbijeenkomst 10 okt. 2019

Let op: Wanneer je voor het eerst aansluit bij deze ALS netwerkbijeenkomst,
start het programma op 18.30 uur.

Voorbereiding
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we plenair de introductiecursus doorlopen.
Om qua basiskennis aan te kunnen sluiten bij de overige deelnemers is het voor
nieuwe deelnemers nodig om vooraf de gratis e-learning ‘Introductie ALS’ te volgen.
Hier ben je ongeveer een uur mee bezig. Wij zullen van 18.30-19.30 uur hierop
terugkomen en kunnen dan ingaan op eventuele vragen naar aanleiding
van de e-learning.

Aanmelden ALS Netwerkbijeenkomst 10 okt. 2019