Beleidsdag DCD

Landelijke beleidsdag DCD met als thema 'Juiste zorg op de juiste plek'

Wij nodigen DCD Teams van harte uit voor deze landelijke beleidsdag op vrijdag 26 januari van 10.00 - 16.00 uur bij Basalt Den Haag (Vrederustlaan 180).

Het exacte programma vindt u onder de uitnodiging. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Programma:

Ochtendprogramma:

9.30 -10.00 uur: Inschrijven en koffie

10.00 - 10.15 uur: Opening door dagvoorzitter

10.15 - 10.45 uur: Lezing Mirka Jansen - 'Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek: het belang van een interdisciplinaire samenwerking'

10.45 - 11.15 uur: Lezing Johannes Noordstar: DCD in de 1e lijn

11.15 - 11.30 uur: Pauze

11.30 - 12.15 uur: Lezing verzorgd door Revalidatie Friesland en Roessingh - 'Samenwerken tussen de 1e en 2e lijn: 2 best practices verzorgd door Heleen Reinders-Messelink, Sarah Flap, Juan Manterola, Lieke Acherman, Natasja Luttenberg.'

12:15 – 13:15 Lunch

Middagprogramma:

13.15 - 14.15 uur: Workshop artsen/PA werkgroep: Indicatiestelling MSR bij kinderen met DCD            

13.15 - 14.15 uur: Workshop Paramedici & psychologen/orthopdagogen/mw: Ouderparticipatie

14.15 - 14.30 uur: Pauze

14.30 - 15.30 uur: Uitwerking workshops in eigen team: Start maken Implementatieplan

15.30 - 16.00 uur Terugkoppeling van workshop door dagvoorzitter

16.00 uur Borrel