Hoe verwijzen?


Klinische revalidatie

Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.

Verwijsformulier Kliniek Den Haag
Verwijsformulier Kliniek Leiden
Verwijsformulier Klinische Longrevalidatie Leiden


Poliklinische revalidatie


Algemeen
Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. In principe kan verwijzen rechtstreeks naar het medisch secretariaat van de locatie waar de patiënt wil revalideren. Met uitzondering van Delft en locatie Westeinde in Den Haag. Voor deze locaties mag u verwijzen naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).

Leiden
Voor de vestiging in Leiden vragen we u ook onderstaand verwijsformulier in te vullen. 
Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Leiden
Verwijsformulier Longrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Hartrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Post COVID-19 revalidatie Leiden

Delft
Voor verwijzingen van oncologische patiënten naar de locatie Delft mag u dit formulier invullen:
Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Delft

Gouda

Per 1 januari 2022 is alle poliklinische revalidatiezorg van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) overgeheveld naar Basalt. U kunt patienten aanmelden bij Basalt via Zorgdomein. Let op: onze revalidatieartsen die werkzaam zijn in het GHZ kunnen niet in het EPD van het GHZ.

COVID
Verwijshulp COVID patiënten
Gesprekslijst COVID patiënten
Ergotherapie zelfhulptips bij Long COVID


Bent u patiënt?

Uw aanmelding gaat als volgt:

1. Uw huisarts of medisch specialist verwijst u in principe rechtstreeks door naar de revalidatiearts van de locatie waar u wilt revalideren, via een digitale verwijzing of een verwijsbrief via de post.
Als u wilt revalideren in Gouda, Delft of locatie Westeinde in Den Haag hoort de verwijzing eerst naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis te gaan (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis, in Gouda het Groene Hart Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).  

2. Nadat uw verwijzing is binnen gekomen, plant de medisch secretaresse een afspraak voor een intakegesprek bij de arts voor u.

3. U krijgt een uitnodiging per brief. 

Er kan een wachttijd zijn. Wij vragen u vriendelijk om uw geduld.