Arbeidsvoorwaarden Basalt

Bij Basalt is de Cao Ziekenhuizen van toepassing. In de vacaturetekst vind je in welke salarisschaal de functie is ingeschaald. Hierbij staat ook wat het salarisbereik is van deze schaal. Deze bedragen zijn gebaseerd op een fulltime werkweek van 36 uur. De salarisschalen kennen verschillende treden. Afhankelijk van jouw werkervaring na jouw diplomering wordt bepaald welke trede passend is. Hiervoor gebruiken we jouw cv.

Ben je medisch specialist? Dan is de AMS van toepassing. Klik hier voor jouw arbeidsvoorwaarden.
 

Krijg ik vakantiegeld en een eindejaarsuitkering?

Je ontvangt een eindejaarsuitkering en vakantiegeld ter hoogte van 8,33% over het jaarsalaris.

Hoeveel verlofuren heb ik op jaarbasis?

Bij een fulltime dienstverband (36 uur per week) heb je 144 vakantie-uren en 57 PLB-uren per kalenderjaar.

Hoe zit het met reiskostenvergoeding?

De reiskosten voor je woon-werkverkeer worden vergoed volgens de Cao Ziekenhuizen: € 0,16 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, met een maximale vergoeding gebaseerd op een enkele reisafstand van 35 kilometer.

Kan ik gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering?

Basalt draagt bij aan de aan de aanvullende zorgverzekering conform de regels Cao Ziekenhuizen. De werkgeversbijdrage aanvullende zorgverzekering geldt voor de aanvullende verzekeringen van CZ en VGZ (conform ziektekostenregeling IZZ). Ook partners komen in aanmerking voor de werkgeversbijdrage.

Je kunt naast de vaste werkgeversbijdrage ook gebruikmaken van collectieve zorgverzekeringen. Je hebt hierbij keuze uit Zorg en Zekerheid en IZZ.

Hoe zit het met pensioenopbouw?

Basalt draagt zorg voor aanmelding bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Je kunt het pensioen dat je ergens anders hebt opgebouwd, meenemen naar PFZW.  Je kunt ook pensioen van ons overdragen naar een nieuwe uitvoerder. Lees meer

Zijn er nog extra vergoedingen of regelingen?

Vanuit het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden kun je vergoedingen krijgen op bijvoorbeeld een fiets, tablet, uitruil woon-werkverkeer, studiekosten, vakbond of beroepsvereniging en een sportschoolabonnement.

Met de collectiviteitsverzekeringen krijg je korting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer. Ook je gezinsleden profiteren mee.

Wat biedt Basalt mij voor mijn persoonlijke (loopbaan) ontwikkeling?

Binnen Basalt vinden we vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van de professionals erg belangrijk. Samenwerken is een van de kernwaarden van Basalt en dit vertaalt zich ook in teamontwikkeling en deskundigheidsbevordering binnen het team waar je werkzaam bent. Samen met jouw manager bespreek je welke ambities je hebt en hoe deze (binnen Basalt) te verwezenlijken. In het kader van leren en ontwikkelen hebben al onze medewerkers toegang tot diverse e-learnings binnen ons Leer Management Systeem, waaronder een groot aanbod van GoodHabitz. Hier kun je zelf bepalen wat en wanneer je wilt leren en wat bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling.