Werken bij Basalt is vooral een coach zijn


Lang voordat het in zorgland een trend werd, stond zelfstandigheid en eigen regie voor de patiënt bij ons al op de voorgrond. Want revalidatie is in ons hele wezen: de patiënt zo zelfstandig mogelijk laten worden. De uitspraak die gebezigd wordt onder collega’s is: ‘we helpen met de handen op de rug.’ Patiënten worden gestimuleerd om zelf aan te geven wat ze willen en nodig hebben en doen zoveel mogelijk zélf.

Revalidatiearts Anne-Wil Koopman: ‘In de revalidatie staat wat de patiënt wil centraal. Je verdiept je in de persoonlijke situatie en wensen van de patiënt en beslist samen over de behandeling.  Ik vind het fijn om die meer coachende rol te kunnen nemen.’