Opleiding tot revalidatiearts (post-universitair niveau)

Je volgt de 4-jarige opleiding tot revalidatiearts in het opleidingscircuit OOR Leiden. Dit circuit bestaat uit een aantal opleidingsinstellingen die hun krachten bundelen met behoud van hun eigen karakter. Basalt werkt intensief samen met het LUMC, het Reinier de Graaf Gasthuis, Haaglanden Medisch Centrum en Maasstad ziekenhuis. Binnen het opleidingscircuit zijn 2 opleidingslussen te onderscheiden, de lus Leiden en de Lus Den Haag. AIOS stromen in 1 van beide lussen in. Op gebied van scholing en wetenschappelijk onderzoek wordt nauw samengewerkt. 

OOR Leiden

Basalt maakt deel uit van de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden. OOR Leiden is uniek, dankzij de grootste dichtheid aan opleidingsmogelijkheden binnen het kleinste aantal vierkante kilometers en diversiteit op het gebied van werken en leren, wonen en sociale activiteiten. Revalidatiegeneeskunde OOR Leiden heeft een relatief groot adherentie gebied; circa 2 miljoen inwoners. Het kent een gevarieerde en complexe patiënt-problematiek, zowel in het LUMC als in STZ ziekenhuizen. Met dit ruime aanbod aan patiëntenzorg kunnen we de opleidingsdoelstellingen uitstekend borgen. Daarnaast profiteert de AIOS van de vele topreferente verwijsstromen van het LUMC, waarbij ook de bijzondere ziektebeelden de kwaliteit van de opleiding voeden. 

Gezondheidsinnovatie

De revalidatiegeneeskunde is stevig ingebed binnen de Medical Delta dat in 2006 is opgezet als een samenwerkingsverband tussen LUMC, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit en Erasmus Medisch Centrum. De ambitie van Medical Delta is om de gezondheidsinnovatie regio van Nederland te worden waarbij innovaties op gebied van de Life sciences, gezondheid en technologie bijdragen aan duurzame gezondheidszorg. 

Stage op maat

Tijdens de opleiding doorloop je aan aantal stages. Hoe lang je op een stage werkzaam bent wordt mede bepaald door eerdere ervaring (eerder behaalde competenties) als de wijze waarop (snelheid waarmee) je je nieuwe competenties eigen maakt. Opleiden is maatwerk en de opleidingsduur wordt geindividualiseerd. Naast aandacht voor het geïndividualiseerd versnellen, is ook aandacht voor opleiden op maat; het zogenaamde kwalitatief individualiseren. Op iedere stageplek wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en leerdoelen, gegeven de kaders vanuit Beter 2.0. Leeractiviteiten worden hierop afgestemd. Ook zijn er mogelijkheden voor leeractiviteiten ter verdieping.

De volgende stages worden tijdens de opleiding doorlopen:

 • Poliklinische revalidatiebehandeling en consulten in het ziekenhuis (LUMC, Reinier de Graafgasthuis, HMC)
 • Klinische revalidatiebehandeling volwassenen (Basalt Leiden of Basalt Den Haag)
 • Poliklinische revalidatiebehandeling kinderen (Basalt Leiden, Delft of Den Haag))
 • Poliklinische revalidatiebehandeling volwassenen (Basalt Leiden, Delft, Den Haag of Den Haag Westeinde)
 • Etalagestage

De etalagestage is een zelf (in overleg met opleider) nader in te vullen stage binnen of buiten je eigen instelling, welke bedoeld is als verdieping in aanvulling op de basisopleiding tot revalidatiearts. Het opleidingscircuit OOR Leiden biedt zelf de volgende etalagestages aan:

 1. een opleidingsetalage kinderrevalidatie (0-4 jaar/vroegbehandeling); SR Delft
 2. een opleidingsetalage schoolgaande jeugd (4-18 jaar), gericht op NMA, KOLK, DCD, JOP; RRC
 3. een opleidingsetalage revalidatie voor jongeren 14-25 jaar; SR Den Haag
 4. een opleidingsetalage spasticiteitsbehandeling bij volwassenen en kinderen; RdGG/ SR Delft
 5. een opleidingsetalage multitrauma; HMC
 6. een opleidingsetalage amputatie. Maasstad Rotterdam
 7. een opleidingsetalage ALS en langzaam progressieve neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen SR Den Haag

Lees meer over etalagestages

Wat komt er aan bod?

Onderwerpen die tijdens de opleiding op de verschillende stageplaatsen aan bod komen zijn onder andere: niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie, neuromusculaire aandoeningen, amputaties, gewrichts-gerelateerde aandoeningen, multitrauma, kinderrevalidatie en chronische pijn. Gedurende de gehele duur van de opleiding wordt aandacht gegeven aan de volgende leerlijnen: klinisch redeneren, communicatie en organisatie alsmede kennis en wetenschap. De AIOS in het OOR Leiden volgen onderwijs zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau. Zo is er een maandelijkse regionale onderwijsdag op vrijdag voor alle AIOS in het circuit. Er is een apart curriculum wetenschappelijke vorming. Jaarlijks krijgen de AIOS de gelegenheid discipline overstijgens onderwijs bij te wonen, afgestemd op eigen leerdoelen en leerwensen. Er wordt expliciet aandacht geschonken aan intervisie.
De wetenschappelijke vorming van de AIOS is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot revalidatiearts in OOR Leiden. De wetenschappelijk vorming is enerzijds geborgd in het onderwijs en anderzijds in het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. 
Het doen van wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de opleiding tot revalidatiearts heeft ten doel het vergroten en ontwikkelen van (nieuwe) kennis en onderzoekvaardigheden, het verbeteren van het beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het verwerven van een wetenschappelijke attitude. In deze attitude wordt evidence based practice een tweede natuur. 
Mocht je interesse hebben om bij ons in opleiding te komen, dan is er de mogelijkheid om een dagje mee te lopen. Tot aanbeveling strekt eerder opgedane werkervaring in de patiëntenzorg, in specifiek de medisch specialistische revalidatie alsmede ervaring in het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

Aios aan het woord

De artsen in opleiding tot specialist zeggen desgevraagd over hun werkzaamheden bij Basalt:
“Goede sfeer.”
“De lijntjes zijn kort, waardoor laagdrempelig overleg bijna altijd mogelijk is.”
“Duidelijk, goed opgebouwd opleidingsschema”
“Betrokken, kundige en enthousiaste opleiders”
“Er heerst een heel fijn opleidingsklimaat waar de AIOS zichzelf in alle veiligheid kan ontplooien”.
“Het is een voordeel dat zowel de ziekenhuis-, poli- als de kliniekstage 1 jaar achtereenvolgend op dezelfde werkplek plaats vinden. Zodoende kan je patiënte echt goed vervolgen en een langdurige behandelrelatie opbouwen. Je bent ook relatief veel minder aan het inwerken”
“Er is persoonlijke aandacht voor de mens achter de AIOS”
“De nauwe samenwerking met het academisch ziekenhuis (LUMC) maakt dat ook de complexe en multidisciplinaire revalidatiezorg binnen het ziekenhuis goed aan bod komt (vb. plexusspreekuur en botulinebehandeling)’
“Mogelijkheid om je individuele opleidingsplan in te richten naar eigen voorkeur/interesse middels etalagestage.

Opleider revalidatiearts aan het woord

“Wij willen AIOS helpen zich te ontwikkelen tot bevlogen en kundige revalidatieartsen die met zelfvertrouwen en enthousiasme hun vak uitoefenen. Hierbij zijn de volgende drie kernwaarden van belang:

De opleiding is op maat met persoonlijke aandacht
Binnen Basalt zijn gemiddeld, met een instroom van 3 AIOS per jaar, 16 AIOS in opleiding. Er zijn twee lussen: de haagse lus en de leidse lus met ieder een eigen opleidingsgroep. Persoonlijke aandacht is alleen mogelijk als je elkaar kent. Dit wordt mogelijk gemaakt door de laagdrempelige bereikbaarheid, de gesprekken die gevoerd worden in kader van de opleiding en de informele activiteiten zoals gezamenlijke lunches of samen een drankje drinken. Als opleiders bewaken wij het op maat gesneden programma, waarbij een goede balans tussen werk en privé belangrijk is.

De opleiding kenmerkt zich door een veilig en stimulerend opleidingsklimaat
Opleiders en opleidingsgroepen laten zien dat wij trots zijn op onze professie en vormen inspirerende rolmodellen. Hoe willen jullie het later zelf doen, en hoe absoluut niet? Wat voor dokter ben je? Onze AIOS krijgen optimale kansen om te leren en ontvangen respectvolle feedback. We streven transparantie na en verwachten dit ook van de AIOS.

De opleiding is competentiegericht
Niet alleen medisch handelen is een kerncompetentie, ook de overige competenties zoals communicatie, samenwerking, maatschappelijk handelen en wetenschap, zijn belangrijk. Tijdens de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed. Zowel vanuit het landelijke onderwijsprogramma en zeker ook vanuit het regionale en lokale onderwijsprogramma. Zo is er veel aandacht voor begeleide intervisie in werktijd. Tijdens het dagelijks generaal rapport kunnen ethische kwesties worden ingebracht. We hebben veel mogelijkheden op verschillende onderzoekslijnen op het gebied van NAH, e-revalidatie, doelmatigheid, participatie en kinderrevalidatie."

Mogelijkheden voor co-assistenten

Voor co-assistenten Geneeskunde organiseren wij samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het LUMC keuze-co-schappen of semiarts stages. Je start in het LUMC en komt na twee weken naar Basalt. De verdere indeling hangt af van beschikbaarheid en je persoonlijke leerdoelen. Ook zijn er mogelijkheden voor een dedicated schakeljaar Revalidatiegeneeskunde.
Aanmelden kan bij dr. D. Steenbeek, revalidatiearts LUMC. Wil je meer weten over het gedeelte bij Basalt Leiden? Neem dan contact op via leerhuis@basaltrevalidatie.nl.

Solliciteren

Jaarlijks zijn er twee sollicitatierondes waarin de opleidingsplekken voor regio Leiden/Den Haag worden verdeeld. Er is één instroomplaats per jaar in Leiden. In de regio Den Haag / Leiden zijn in totaal 16 opleidingsplaatsen.
De oproep voor de deze sollicitatierondes wordt geplaatst op de landelijke website voor revalidatieartsen en op de website van Basalt. Voor meer informatie kun je informatie opnemen met 

Vibeke Valkenburg, Basalt Leiden (v.valkenburg@basaltrevalidatie.nl).
Frederique van Markus, Basalt Den Haag (f.vanmarkus@basaltrevalidatie.nl)