Aandacht voor sporten en bewegen op de 'Dag van de Beroerte'

Auteur: Elbrich Jagersma | Geplaatst op: 10 mei 2022
Categorie: CVA

Door: Elbrich Jagersma, Revalidatiearts Neurologie bij Basalt in Den Haag

Als revalidatiearts houd ik me al meer dan 10 jaar bezig met patiënten die hersenletsel oplopen als gevolg van een beroerte. De impact van hersenletsel dat ontstaat na een beroerte is ontzettend groot. Niet alleen de zichtbare gevolgen, zoals een verlamming of afasie, maar ook de onzichtbare gevolgen, zoals vermoeidheid of verandering in denken en gedrag, hebben grote invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Als revalidatiearts kan ik samen met collega’s van andere disciplines in het revalidatieteam een waardevolle bijdrage leveren aan het herstel en het hervinden van een nieuwe balans in het leven van onze patiënten, dit geeft me veel voldoening in mijn werk.

We weten steeds meer over het belang van bewegen voor de gezondheid èn in het voorkomen van ziektes. En juist daarom vind ik het belangrijk om vandaag, op deze Dag van de Beroerte de aandacht te vestigen op het belang van bewegen. Te weinig beweging vormt namelijk één van de risicofactoren op een beroerte en daarnaast helpt beweging mee in het herstel ná een beroerte.

Juist tijdens het revalidatieproces speelt het stimuleren tot bewegen een enorme rol. Bij Basalt proberen we voortdurend het belang van bewegen te benadrukken en we integreren bewegen dan ook standaard in het behandelproces. Daarbij is het de uitdaging om de actieve leefstijl die we onze patiënten aanleren tijdens hun behandeling bij ons, ook juist daarna vast te laten houden.

Voor een blijvend actieve leefstijl is het heel belangrijk dat een manier van beweging gevonden wordt met een activiteit of sport die de patiënt echt leuk vindt en ook passend is bij de eventuele beperking van de aandoening. Alleen dan houdt iemand het bewegen vol. Basalt helpt patiënten bij hun zoektocht naar een passende activiteit of sport. We hebben daarvoor het Sport- en Beweegloket binnen verschillende locaties van Basalt. Daar krijgen patiënten een advies op maat en ingang tot de juiste (sport)verenigingen. Na afloop van de revalidatie vindt telefonische counseling plaats om te horen of het lukt de nieuwe leefstijl vol te houden en om tips en adviezen te geven.

Deze visie op bewegen en gezonde leefstijl staat ook centraal binnen het onderzoeksprogramma Basalt in beweging. Hierin werken onderzoekers, behandelaars en revalidatieartsen van Basalt samen met belangrijke netwerkpartners als universiteiten, hogescholen, zorgaanbieders, netwerken, bedrijven en gemeentes. Binnen dit programma ontwikkelt en verankert Basalt een nieuwe werkwijze en een uitdagende revalidatieomgeving waarin het stimuleren van structurele beweging en een gezonde leefstijl – tijdens én na de behandeling – centraal staan. De vertaling van het onderzoek naar de revalidatiepraktijk vindt plaats via implementatieonderzoek en zogenaamde ‘living labs’, waar nieuwe en bestaande interventies getest en doorontwikkeld worden.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar ook tijdens en na herstel is het nooit te laat om te voorkomen, en een gezonde leefstijl met voldoende beweging speelt daar een belangrijke rol in.  Voor wie dit leest en zich afvraagt waar te beginnen: op de Sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag zit een sportloket waar iedereen met een fysieke beperking welkom is die wil bewegen of sporten. Bovendien is daar nu ook de Mobilitheek, uitleenbalie van sporthulpmiddelen. Wie zich hier meldt krijgt advies en kan gratis een (sport)hulpmiddel proberen in aanloop naar een definitieve aanschaf.

Zo wordt bewegen en sporten weer leuk en draagt het bij aan gezonde leefstijl en het verlagen van het risico op aandoeningen zoals een beroerte.

Deel dit bericht:
Terug