Dossier opvragen

Je hebt recht op een aantal zaken rond jouw medisch dossier:

1. Inzage in jouw dossier of een afschrift daarvan.
Je kunt jouw dossier inzien. Bij voorkeur samen met uw arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven.
Je kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kun je aanvragen door het Formulier ‘Opvragen dossier’ in te leveren bij het medisch secretariaat van de afdeling waar je behandeld wordt. Zij kunnen je ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2. Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens.
Je hebt het recht om bepaalde informatie in uw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in het dossier staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet. Je hebt ook het recht om delen van jouw dossier te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor de gezondheid en behandeling van jou beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor jouw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kun je op dezelfde manier doen als bij punt 1.