Menu restaurant

Wat staat er op het menu?

 

Restaurant Leiden

Menu Basalt Leiden Dagschotel 30 mrt.- 3 april

Menu Basalt Leiden Diner 30 mrt. - 5 april

Menu Basalt Leiden Dagschotel 6- 10 april

Menu Basalt Leiden Diner 6- 12 april

 

Restaurant Den Haag

Menu Basalt Den Haag 23- 27 maart

Menu Basalt Den haag 30 mrt. - 3 april

Menu Basalt Den Haag 6- 10 april