Veiligheid

Bij Basalt vinden we veiligheid het allerbelangrijkst voor onze patiënten, medewerkers en bezoekers. We zorgen dus voor een veilige behandelomgeving en doen ons uiterste best om ook voor u en uw kind de risico’s tot een minimum te beperken. Dit doen we op verschillende manieren:

Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Basalt heeft het certificaat voor het landelijke Veiligheids Management Systeem (VMS) behaald. Dat is een systeem waarmee we voortdurend veiligheidsrisico’s in kaart brengen, verbeteringen doorvoeren, en beleid goed vastleggen, evalueren en aanpassen. 

Melding door medewerkers

Helaas kan er altijd iets onverwachts gebeuren, soms misschien zelfs met schade. Als dit zo is, melden onze medewerkers dat direct. Daarna ondernemen we direct actie. 

Zelf melden

Als u zelf onveilige situaties wilt melden of tips geven om de veiligheid te vergroten, dan kan dat via één van onze medewerkers of via een suggestie- of klachtenformulier.

Uw rol bij de veiligheid
 

  • Geef ons alle informatie over de gezondheid van uw kind die van belang kan zijn (bijvoorbeeld een allergie). Denk daarbij ook aan medicijngebruik (ook homeopathische middelen).
  • Vraag door als u iets niet begrijpt.
  • Trek aan de bel bij de behandelteam van uw kind als u denkt dat er iets niet klopt.