Basalt ontvangt de eerste toekenning voor subsidie vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De eerste subsidieaanvraag binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (afgekort SET) is door ZonMW toegekend aan expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde Basalt. “Een mooi en ambitieus voorstel”, zo oordeelt de adviescommissie van ZonMW.

Gisteren ontving het kenniscentrum van Basalt het goede nieuws; een omvangrijke subsidie is toegekend om in de komende 3 jaar Fast@Home zodanig op te schalen dat 50% van de nieuwe CVA patienten in de regio Zuid-Holland die bij Basalt in revalidatie komen, thuis optimaal gebruik kunnen maken van digitale toepassingen; het zogenaamde blended care. Vanuit de basis van Fast@Home, een gelijksoortig platform van Basalt, wordt het platform vernieuwd naar mijnrevalidatie.nl, uitgebouwd en op grote schaal geïmplementeerd zodat het uitgerold kan worden naar de eerste lijn.

"Met de subsidie kunnen we nu een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling. En wat leuk dat we dit nieuws juist vandaag horen, op de Europese dag van de Beroerte", zo sprak Félicie van Vree, manager van het kenniscentrum, gisteren.

Basalt heeft samen met Zorg en Zekerheid, fysiotherapeutisch Instituut Duinoord en Fysiotherapie Van den Berg het Innovatiecluster eRevalidatie CVA opgericht om het gebruik van doelmatige, digitale toepassingen voor thuiswonende CVA-patiënten praktisch uit te rollen. Verwacht wordt dat hierdoor de kwaliteit van de zorg verbetert terwijl de kosten niet (navenant) toenemen, CVA-patiënten vitaler worden, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en daardoor uiteindelijk de belasting van professionals en mantelzorgers afneemt. 

Het volledige persbericht dat gisteren verzonden is leest u hier.


Terug