Osind - Hand in Motion

Looptijd: 2022 -  2023
Fase van innovatie:  Idee en context | Waarde bepalen | Ontwerpen | Implementeren | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding
In India zijn de apparaten voor handrevalidatie die in de ziekenhuizen gebruikt worden niet te betalen. Om toch te oefenen met patiënten worden hiervoor de zorgprofessionals ingezet. Orthopeden uit India willen graag een apparaat dat het werk van de zorgprofessionals kan overnemen én toegankelijk is voor veel mensen. Ook moet het geschikt zijn voor thuisgebruik, want deze patiënten kunnen niet lange tijd in het ziekenhuis blijven. 

Doel
Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk mensen wereldwijd de Hand in Motion te laten gebruiken. Je hebt er niet meer voor nodig dan wat heet water om de orthese op maat van de hand te maken, elektriciteit om de powerbank op te latne én wifi om de gegevens uit te lezen. Om het apparaat op de markt te kunnen brengen is een CE-certificering nodig. De elektrische en de technische keuring hebben al plaatsgevonden. Samen met het Fieldlab wordt er nu gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor de certificering. Hiermee kan aangetoond worden dat de Hand in Motion echt werkt en door andere revalidatiecentra kan worden gebruikt. 

De Hand in Motion is ontwikkeld om gebruikt te worden in het CARAS-behandelplan. CARAS staat voor Consise Arm and hand Rehabilitation Approch in Stroke en is o.a. gebaseerd op intensieve taak georiënteerde training. Het CARAS-behandelplan wordt in vrijwel alle Nederlandse behandelcentra gebruikt. 

Gewenst resultaat

  • Helpt bij handrevalidatie na een operatie vanwege een peesletsel, zenuwbeschadeging of botbreuk
  • Inzet in kliniek en thuissituatie
  • Snellere revalidatie
  • Wereldwijde betaalbare handrevalidatie voor iedereen