Borging blended care

Looptijd: 2021 - tot eind 2023
Fase van innovatie:  Idee en context | Waarde bepalen | Ontwerpen | Implementeren | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding
Blended care is in toenemende mate belangrijk omdat er een vraag is vanuit patiëntenorganisaties, de mogelijkheden op technisch vlak groeien in aantal én kwaliteit en er een maatschappelijike taak is de revalidatiezorg doelmatig(er) in te richten.

Doel
Basalt is in staat (nieuwe) applicaties voor online zorg te beoordelen, beschikbaar te maken aan patiënten en medewerkers en op basis van de inhoud te integreren in de zorg. Patiënten en medewerkers zijn in staat om deze adequaat toe te passen
.

De gebruikte werkwijze in het project
Het programma is opgedeeld in een aantal deelprojecten die elk een eigen kartrekker hebben. Sommige deelprojecten hebben een onderlinge afhankelijkheid maar ze lopen tegelijkertijd, naast elkaar.

Deelprojecten zijn:

 • Ondersteuning patiënten bij gebruik applicaties
 • Patiënten betrekken bij ontwikkeling blended care
 • Vergroten vaardigheden medewerkers in nieuwe digitale applicaties
 • Gelegenheid creëren blended care toe te - leren - passen
 • Bewustwording en motivatie
 • Installatie en beheer nieuwe applicaties is geborgd
 • Blended behandelmodules
 • Procedure nieuwe applicaties
 • Wet- en regelgeving
 • Financiering blended care
 • Communicatie extern over de inzet van blended care.

Gewenst resultaat

 • Onze patiënten krijgen meer regie over hun herstel.
 • Basalt wordt ondersteund bij het groeiend aantal patiënten, en om de toenemende complexiteit van de zorgvraag en de personeelskrapte het hoofd te bieden.
 • De patiënt krijgt de best mogelijke zorg aangeboden op een manier, plek en tijdstip die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt.