Breinstraat

Doel: Een digitaal platform ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de transitiefase (12-25 jaar), in alle fasen van zorg en onder eigen regie.

Onderzoek leert dat kennis en inzicht in zelfmanagement en omgang met de veranderde situatie gunstig beïnvloed kunnen worden door het inzetten van lotgenotencontact. Het traditionele aanbod van lotgenotencontact sluit niet goed aan bij wensen en drukke agenda van de huidige generatie jongeren met NAH. Een digitaal aanbod met optimale eigen regie is daarom aantrekkelijker en blijft voor hen beschikbaar.

Breinstraat.nl wordt voor en door jongeren vormgegeven en beheerd. In maart 2021 is een pilot gestart op drie locaties, in juni is op daar focusgroep onderzoek uitgevoerd om ervaringen en gewenste verbeteringen te inventariseren. In september 2021 is het platform landelijk uitgerold met:

  • Een openbaar gedeelte met informatie en links voor jongeren, gezin en professionals. Voor ouders wordt een chat toegevoegd.
  • Een besloten deel voor jongeren: hierin ontmoeten jongeren elkaar in een veilige chatomgeving (mijn groepen), is er een forum, zijn er ruim 400 korte video’s (mijn vragen), kan er een persoonlijk profiel (mijn verhaal) aangemaakt worden en wordt er in de toekomst een digitale agenda toegevoegd die ondersteunt in het beter omgaan met energie en het behalen van zelf gestelde doelen, al dan niet met coaching (mijn agenda).

Subsidie: Hersenstichting (mei 2019 - december 2022)