Cue2Walk

Looptijd: 
Fase van innovatie:  Idee en context | Waarde bepalen | Ontwerpen | Implementeren| Evaluatie
Projectstatus: afgerond


De Haagse start-up Cue2Walk ontwikkelde een technologie die door middel van slimme software automatische cues genereert om een zogenoemde 'freeze of gait' bij Parkinsonpatiënten te voorkomen.  
 
Sander de Minnoye, directeur van Cue2Walk, vertelt over de technologieontwikkeling en de steun die ze kregen van het Fieldlab. 
 
“We zijn een paar jaar geleden begonnen met de technologieontwikkeling van de Smart Cue. Met behulp van nauwkeurige analyses van looppatronen van Parkinsonpatiënten konden we software ontwikkelen die op basis van een algoritme een freeze of gait herkent en een cue activeert. Voordat we voor de doorontwikkeling bij het Fieldlab terechtkwamen hadden we een levensvatbare technologie (proof of concept), maar er was fine-tuning van het algortime nodig. Afhankelijk van de instellingen ging de cue namelijk soms ook af op momenten dat het niet nodig was en dat is vervelend voor de patiënt. Om gewenning aan de cue te voorkomen, zoals je bijvoorbeeld het tikken van een klok na een tijdje niet meer hoort, moet deze niet te vaak onnodig afgaan (vals postief). Anderzijds moet voorkomen worden dat iemand geen cue krijgt wanneer dat wel nodig is (vals negatief). Bij een goede werking kun je het vergelijken met het afgaan van de deurbel, je weet dat je er een hebt en kent het geluid, maar het trekt je aandacht wanneer de bel gaat." 
 
Verbetering van de software 
“Voor de finetuning en de volgende fases in de technologieontwikkeling konden we terecht bij het Fieldlab van Basalt. We wilden onderzoeken wanneer we het meeste last hebben van false positives.  Om dit uit te zoeken hebben we patiënten van Basalt gemonitord bij verschillende vormen van beweging. Het resultaat hiervan is dat we een algortime verbetering konden doorvoeren die significant minder vals positieven geeft. Inmiddels hebben we een werkend demonstratiemodel en start de voorverkoop voor de marktintroductie.”   

Zonder het Fieldlab een minder compleet product 
“Voor ons was het heel waardevol om met de ondersteuning en kennis van het Fieldlab dit project te doen. Het heeft de doorloopsnelheid van de technologieontwikkeling aanzienlijk versneld. We begonnen hier in 2019 met een proof of concept, en hebben nog geen anderhalf jaar later een demonstratiemodel met een gevalideerd algoritme dat we al toepassen in de software van ons productiemodel. Dichter bij marktintroductie kun je bijna niet komen. Zonder het Fieldlab hadden we minder ruimte en mogelijkheden voor ons onderzoek gehad en waren we waarschijnlijk met een minder compleet product de markt op gegaan.”