FAST@HOME

Fit After Stroke at Home (FAST@Home) 

Looptijd: 2015 t/m 2019
Fase van innovatie:  Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Pojectstatus: Afgerond


Korte projectbeschrijving
Het aanbod van eHealth toepassingen om de revalidatie van CVA-patiënten te ondersteunen groeit snel. Het is voor behandelaren en patiënten lastig om deze ontwikkelingen bij te houden en de juiste applicaties te kiezen. Daarnaast kan het gebruiksgemak van verschillende toepassingen naast elkaar, met bijvoorbeeld verschillende inlognamen en wachtwoorden, vereenvoudigd worden. Een digitaal revalidatieplatform (patiëntenportaal) waarop geschikte toepassingen op gebruiksvriendelijke wijze worden aangeboden, kan dit probleem oplossen.
 
Doel innovatie:
Het op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar stellen van eHealth toepassingen via een digitaal revalidatieplatform dat patiënten naast de reguliere behandeling kunnen gebruiken om zelfstandig te oefenen. Daarnaast waren de doelen om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorkeuren en wenen van de gebruikers  

De gebruikte werkwijze in het project
Binnen het FAST@Home project is in nauwe samenwerking met patiënten, behandelaars, managers, onderzoekers en andere betrokkenen een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld dat de revalidatie van CVA-patiënten in de Medisch Specialistische Revalidatie ondersteunt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers goed in kaart gebracht waar het FAST@Home platform aan moet voldoen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. Vervolgens is met ontwikkelaars en de producenten van 3 verschillende toepassingen (fysiek trainen met Physitrack, cognitief trainen met Braingymmer en activiteiten monitoren met Activ8) het platform ontwikkeld. Het gekozen systeem voor activiteiten monitoring is zorgvuldig geselecteerd op basis van de gewenste uitkomsten en beschikbare systemen op de markt. Vervolgens is het platform zorgvuldig geïmplementeerd als onderdeel van de revalidatiebehandeling voor CVA-patiënten om patiënten de mogelijkheid te bieden om zelf te oefenen.
 
Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen met het FAST@Home platform en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bv. ook communicatie met zorgverleners mogelijk is, bijvoorbeeld Phsyitrack. FAST@Home is wel uniek in de CVA-revalidatie omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op 1 platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod  
FAST@Home is een gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse eHealth applicaties en een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

Doelgroep
FAST@Home is bedoeld voor CVA-patiënten en behandelaars.
 
Gebruikte technologie
Er is een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld waarop verschillende (mobiele) applicaties en een bluetooth activiteiten tracker te gebruiken zijn.
 
Onderzoek
Er worden in het platform geen patiëntengegevens verzameld, alle patiënten die met het platform geoefend hebben, staan geregistreerd onder een code.
 
Stakeholders
Bij het project zijn alle relevante stakeholders betrokken: patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren.
 
Bevindingen tot nu toe
De voorkeuren en behoeften van gebruikers zijn gestructureerd middels kwalitatieve methoden in kaart gebracht en gepubliceerd in internationale tijdschriften. Het platform is geïmplementeerd in de zorg en gedurende een jaar zijn in een bestaande cohortstudie gegevens verzameld die na vergelijking met een voorgaande controlegroep gebruikt gaan worden om een uitspraak over de effecten van het platform te kunnen doen. Daarnaast is de gebruikerstevredenheid en het gebruik van het platform in kaart gebracht. Met ondersteuning van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis van ZONMW wordt de implementatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken met een verbeterde versie van het platform voorbereid.
 
Eindconclusie m.b.t. innovatie
Het FAST@Home platform heeft duidelijke meerwaarde voor de ondersteuning van CVA-revalidatie. Het is daarbij belangrijk dat gebruikers betrokken worden en blijven bij de inrichting van het platform. Publicaties over de effecten, het gebruik en de gebruikerstevredenheid van het FAST@Home platform zijn in ontwikkeling.

Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl. Meer informatie over ikoefenzelf.nl is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com.

 

Contactinformatie

Sander Houdijk

SmartLab@basaltrevalidatie.nl

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.