Ikoefenzelf.nl

Looptijd: 2019 - 2022
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor de innovatie
Om de vitaliteit, geestelijke gezondheid, cognitieve functies en mobiliteit van CVA-patiënten te verbeteren kan e-health een uitkomst bieden. Met digitale interventies om thuis te oefenen (middels blended care door de combinatie van online coaching van therapeuten met face to face contact), het stimuleren en monitoren van bewegen en het aanleren van gezond gedrag, herstellen patiënten eerder, neemt hun fitheid en vitaliteit toe en kunnen zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik van e-health achter blijft bij de verwachtingen. Om deze belemmeringen weg te nemen heeft Basalt in 2016 al een webomgeving ontwikkeld onder de naam FAST@Home, waarop verschillende (in het publieke domein verkrijgbare) e-health applicaties geïntegreerd en gepersonaliseerd worden aangeboden. Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl.

Doel van de innovatie
Het doel van ikoefenzelf.nl is het verbeteren van revalidatie en revitalisatie van CVA-patiënten door het duurzaam implementeren en opschalen van 'blended care' op basis van geselecteerde, doelmatige e-health toepassingen. Patiënten kunnen naast hun reguliere behandeling vaker, intensiever en onder eigen regie (wanneer het de patiënt zelf het beste uitkomt) revalidatieoefeningen uitvoeren. Hierdoor leren ze beter omgaan met hun beperking en herstellen ze sneller. Daarnaast zijn ze beter in staat om het aangeleerde gezonde gedrag onder eigen regie voort te zetten en gebruik te blijven maken van de middelen (interventies) die bijdragen aan langer vitaal thuis wonen.

De ambitie is dat aan het einde van het project, 50 procent van de nieuwe CVA-patiënten die via Basalt zijn behandeld in de regio's Hollands-Midden, Haaglanden, Delft en Westland, bij hun revalidatie thuis gebruik maakt van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies.

De gebruikte werkwijze in het project
Het platform ikoefenzelf.nl is ontwikkeld aan de hand van de 'lessons learned' van FAST@Home. Samen met het twee eerstelijns praktijken uit de CVA-netwerken in de regio van Basalt en regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is het Innovatiecluster 'eRevalidatie CVA' opgericht, dat de implementatie en opschaling stapsgewijs aanpakt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers in kaart gebracht waarin het platform verbeterd kon worden ten opzichte van FAST@Home. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. De tweede stap was de opschaling van e-health binnen Basalt. In deze stap is gekeken naar benodigde systeemaanpassingen binnen Basalt, is de implementatie voorbereid en vervolgens uitgevoerd op de locatie in Zoetermeer (januari 2020). Na een uitrol naar de andere locaties van Basalt (maart 2020) worden de resultaten continu gemonitord door middel van meetmomenten, diverse vragenlijsten en tevredenheidsonderzoek. Bij positieve resultaten wordt de e-health interventie geborgd in de behandelprogramma’s en het zorgpad van Basalt. De laatste stap is het opschalen van e-health in de  eerstelijns CVA-netwerken uit de eerder regio’s, waarbij hetzelfde activiteitenpad wordt aangehouden als in stap twee.

Is er een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bijvoorbeeld ook communicatie met zorgverleners mogelijk is. Ikoefenzelf.nl is wel uniek omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op één platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen. Het grote voordeel is dat de patiënt hierdoor maar op 1 plek met 1 inlogcode, verschillende e-health applicaties kan bereiken en zijn/haar volledige oefenstof overzichtelijk kan inzien.

Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
Ikoefenzelf.nl is de vervanger van FAST@home en een verbeterde, gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse e-health applicaties. Daarnaast is het een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

Doelgroep
CVA-patiënten en behandelaars (zowel binnen Basalt als eerstelijns).

Gebruikte technologie
Een digitaal revalidatieplatform waarop verschillende bestaande (mobiele) e-health applicaties te gebruiken zijn.

Data
Lees ons privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van data en persoonsgegevens. 

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET).

Blogs
Behandelaars en revalidatieartsen van Basalt gaan in een serie blogs op zoek naar wetenschappelijk bewijs over de waarde en voordelen van IkOefenZelf.nl ten aanzien van een specifiek thema binnen de revalidatiezorg. 

Blog 1 - regie voor de patiënt
Blog 2 - therapietrouw
Blog 3 - blended care voor zorg op het juiste moment en de juiste plek

 

 

Contactinformatie

ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl
Meer informatie is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.