Huis van de Toekomst - Domotica

Looptijd: 2017 - 2021
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


 

Aanleiding voor innovatie
In de thuissituatie worden de mogelijkheden van domotica alsmaar groter, denk bijvoorbeeld aan sensortechnologie of robots. Domotica is ‘de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven’. Om patiënten (van kinderen tot volwassenen) te ondersteunen heeft Basalt een zogenaamde ‘proefwoning’. Hier kan een patiënt de mogelijkheden van domotica ervaren in een "huiselijk" ingericht appartement.

Doel van innovatie
Het doel van het project ‘Huis van de Toekomst’ is de proefwoning van Basalt in Den Haag in te richten met de meest moderne, beschikbare (consumenten)domotica, (huisautomatisering, sensortechnologie en, indien van meerwaarde, robotica), zodat:

  1. Patiënten kunnen ervaren welke ondersteuning in de thuissituatie mogelijk is.
  2. Behandelaren kunnen beoordelen of een patiënt veilig zelfstandig kan functioneren en zo ja, met welke ondersteuning.
  3. Patiënten van binnen en van buiten Basalt een advies op maat kunnen krijgen voor een optimale inrichting van hun woning.
  4. Het Huis van de Toekomst voor iedereen (patiënten, zorgaanbieders, gemeenten, MKB, opleidingsinstellingen) een goed, actueel beeld geeft van de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning thuis.

De verwachting is dat door een goed advies aan patiënten over gebruik van domotica thuis, mensen sneller thuis kunnen wonen, vitaler blijven en de zorgbehoefte en -kosten verminderen.
 
Doelgroep
Alle patiënten (volwassenen, jongeren en kinderen) van Basalt die baat kunnen hebben bij domotica en alle behandelaren die meer willen weten over de mogelijkheden van domotica.
 
Gebruikte technologie
Er is gebruik gemaakt van bestaande domotica, beschikbaar op de  consumentenmarkt, om implementatie en bereikbaarheid voor patiënten thuis zo makkelijk mogelijk te maken. Domotica bestaat vaak uit een combinatie van (bewegings-) sensoren, knoppen, tablet of spraak ter invoer en een of meerdere apparaten die  bediend kunnen worden. Denk hierbij aan TV, verlichting, slimme stopcontacten, stofzuiger e.d.
 
Onderzoek
We verzamelen systematisch ervaringen van patiënten en behandelaren die gebruik maken van het Huis van de Toekomst. Hierbij vragen we onder andere naar hun mening over het nut en gebruiksgemak van de diverse producten en scenario’s, nog ontbrekende producten, mogelijke nieuwe toepassingen en belemmeringen en faciliterende factoren bij het gebruik van het Huis van de Toekomst.
 
Stakeholders
Patiënten en behandelaren (o.a. ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen) denken mee over de inrichting van het Huis van de Toekomst. Installatie vindt plaats door studenten bewegingstechnologie i.o.m. interne afdelingen van Basalt.
 
Bevindingen tot nu toe

  • De inrichting van de woning is afgerond. Wel blijven we nieuwe technologie invoeren. Van diverse patiënten komt positieve feedback en behandelaren geven aan dat het prettig is om met een patiënt daadwerkelijk te kunnen ervaren waar de meerwaarde van de producten zit. We richten ons verder op implementatie van het Huis van de Toekomst in de revalidatiebehandeling.
  • Het Huis van de toekomst is sinds de start van dit project door een groot aantal belangstellenden bezocht. Zowel vanuit de revalidatie als vanuit andere zorginstellingen, gemeenten, patiënten organisaties en onderwijsinstellingen is veel interesse om te zien hoe wij op deze innovatieve manier domotica onder de aandacht brengen.

 Eerste conclusies

  • Het is goed mogelijk een (proef)woning in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica. Deze domotica maakt het voor patiënten mogelijk gemakkelijker thuis te wonen en te leven. Tevens kan domotica bijdragen aan het optimaal ondersteunen van (het gedrag van) de patiënt.

  • Behandelaren kunnen in een dergelijk Huis van de Toekomst beoordelen of een patiënt thuis veilig en goed kan functioneren en welke aanpassingen nodig zijn. Een verdere implementatie van het gebruik van het huis in de behandeling kan nog worden uitgebreid.

  • Patiënten kunnen advies krijgen voor het inrichten van hun eigen huis met (consumenten)domotica. De beperkte vergoeding voor domotica is voor een deel van de patiënten een reden het advies niet uit te kunnen voeren.

  • Een woning waarbij domotica is geïnstalleerd en waarbij allerlei betrokkenen de werking hiervan kunnen zien (bij wijze van etalage), voldoet aan een behoefte.