Rolstoelergometer

Rolstoelergometer

  • Doel: Bijdragen aan het advies rondom het proces van trainen, voorschrijven/aanpassen van een rolstoel met behulp van objectieve data. Optimaliseren van het koppel rolstoel-gebruiker gedurende het voortbewegen van een handbewogen rolstoel. Uiteindelijke doel is komen tot een rolstoel propulsion lab.
  • Verschillende pilotmetingen met patiënten van Basalt zijn uitgevoerd, onder andere in samenwerking met het zit-adviesteam van locatie Den Haag en collega’s van locatie Delft. Met als doel meer inzicht te krijgen in het type vragen waarbij de rolstoelergometer kan bijdragen in de besluitvorming.
  • Eerste protocol met testen en uitkomstparameters is opgesteld.
  • Een onderzoek naar de bepaling van de kleinst meetbare veranderingen in rolstoelaandrijving tijdens het rijden op een rolstoelergometer is bij uitgevoerd. Hiermee kan  de data uit de rolstoelergometer worden geïnterpreteerd en veranderingen onderscheiden van meetfouten.
  • Vervolg onderzoeksvraag: Wat is de invloed van verschillende hoepelsoorten op mechanische en fysiologische rolstoelprestaties? Met als doel de keuze in hoepelsoort beter (wetenschappelijk) te kunnen onderbouwen.
  • Trainingsmogelijkheden op de rolstoelergometer (m.b.t. fysieke conditie en aandrijftechniek) worden momenteel onderzocht in combinatie met ademgasanalyse.
  • Subsidie: Fieldlab Rehabilitation & Mobility