SCORE

Sinds 2014 verzamelt Basalt in Den Haag en Leiden gegevens bij en van CVA-patiënten. Dat doen we onder de naam SCORE: Stroke Cohort Outcome REhabilitation.

Het verzamelen van de gegevens gebeurt vanaf de opname in de kliniek of vanaf de start van een poliklinisch traject en tot 30 maanden na ontslag. De onderzoeksvragen gaan over de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie.

SCORE 

  • Doel: Beantwoorden van onderzoeksvragen voor analyse van behandelingsresultaten en publicatie daarvan.
  • Verschillende peer reviewed publicaties zijn hier te vinden of op te vragen.
  • Contactpersonen: Diana Oosterveer, Winke Pont, Thea Vliet Vlieland.
  • Subsidie: Deels uitgevoerd met SKMS-subsidie.

De uitkomsten van het SCORE onderzoek hebben wij verwerkt in een grafisch overzicht. De grafieken bevatten informatie over dagelijks functioneren, denkfuncties, emotionele gevolgen en vermoeidheid. Dit laat zien wat iemand kan verwachten van de gevolgen en het herstel na een beroerte.

In oktober 2019 vierden wij het vijfjarig bestaan van SCORE op onze locaties in Den Haag en Leiden. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek in een jubileumboekje. De tips van (ex)revalidanten en nabestaanden zijn door ons verzameld en kunt u hier lezen.

SCORE 2.1

  • Doel: Onderzoeken hoe we uitkomsten van de revalidatie het beste kunnen meten, waarbij we een nieuwe set vragenlijsten – de ICHOM standard set for stroke - vergelijken met vragenlijsten die we eerder gebruikten. 
    Basalt meet de uitkomsten van revalidatie bij CVA-patiënten. Vanaf de start van de klinische of poliklinische revalidatie vullen patiënten gedurende twee jaar op gezette tijden een vragenlijst in. De vragenlijsten gaan onder andere over de invloed van de beroerte, kwaliteit van leven, werk (indien van toepassing) en bewegen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van PROMIS vragenlijsten. Hiervan zullen we het minimal important change (MIC) berekenen, zodat we deze vragenlijsten beter kunnen interpreteren.
  • Dit onderzoek is zomer 2021 gestart.
  • Contactpersonen: Diana Oosterveer, Winke Pont, Thea Vliet Vlieland.