SCORE

Wat is het SCORE-onderzoek?
Sinds 2014 wordt er onderzoek gedaan naar de uitkomsten van revalidatie bij mensen die een beroerte hebben gehad. Dit onderzoek heeft het SCORE-onderzoek. SCORE staat voor Stroke Cohort Outome of REhabilitation. Mensen die een beroerte hebben gehad en daarvoor klinisch of poliklinisch revalideren worden uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Vanaf de start van de revalidatie vullen zij regelmatig vragenlijsten in. Deze vragenlijsten gaan onder andere over de invloed van de beroerte, kwaliteit van leven, werk (indien van toepassing) en bewegen.
 
Wie zijn erbij betrokken?
Het SCORE-onderzoek is bedacht en opgezet door Thea Vliet Vlieland. Zij is hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie. Daarnaast zijn senior onderzoeker en revalidatiearts Diana Oosterveer en onderzoeker Winke van Meijeren-Pont betrokken.
 
Er zijn ook onderzoekspartners betrokken bij het SCORE-onderzoek. Dit is een groep mensen met een beroerte die gerevalideerd hebben bij Basalt en hebben meegedaan aan het SCORE-onderzoek. De onderzoekspartners denken actief mee met het SCORE-onderzoek, bijvoorbeeld over onderzoeksvragen of het interpreteren van de resultaten.
 
Wat wordt er onderzocht met het SCORE-onderzoek?
Op basis van onderzoeksresultaten werd en wordt het SCORE-onderzoek aangepast. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden meegenomen en leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en daarmee soms ook tot nieuwe vragenlijsten. Hieronder een overzicht.
 
SCORE
Status: afgerond (2014-2020)
Doel: Onderzoek naar de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie.
 
SCORE 2.0
Status: afgerond (2020-2021)
Doel: De haalbaarheid van het afnemen en uitkomsten van een nieuwe set patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMS) bij mensen die een beroerte hebben gehad onderzoeken.
 
SCORE 2.1
Status: lopend (zomer 2021-heden)
Doel: Onderzoeken hoe we uitkomsten van de revalidatie na een beroerte het beste kunnen meten, waarbij we een nieuwe set vragenlijsten – de ICHOM standard set for stroke - vergelijken met vragenlijsten die we eerder gebruikten.
 
Wat zijn tot dusverre de uitkomsten van het SCORE-onderzoek?
 
Het onderzoek heeft geleid tot de volgende promotie:
Datum: 22 februari 2023                
Promovendus: Winke van Meijeren-Pont
Titel: Comprehensive measurement of long term outcomes and costs of rehabilitation in patients with stroke 
Waar: Universiteit Leiden  
Promotor: prof.dr. Thea Vliet Vlieland  
Copromotors: dr. Sietske Tamminga en dr. Diana Oosterveer  
 
In Nederland leven meer dan een half miljoen mensen met de gevolgen van een beroerte. Dit proefschrift beschrijft het brede palet aan lange termijn gevolgen bij patiënten met een beroerte die gebruik maakten van multidisciplinaire revalidatie.
Ruim een derde van hen kreeg of hield last van pijn in de schouder, arm, pols of hand. Ongeveer eenzelfde percentage had gedurende de follow-up lage scores voor patiëntactivatie, wat een voorwaarde is voor effectief zelfmanagement om met de gevolgen van een beroerte om te gaan. Het lukte bijna de helft van de patiënten die voor de beroerte werkten om tweeëneenhalf jaar betaald werk te behouden. Deze patiënten waren meer tevreden over hun participatie dan patiënten die niet terugkeerden naar werk. De gemiddelde zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten nam toe tijdens revalidatie, waarbij de Barthel Index gevoeliger bleek om verandering te meten dan de Utrecht Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER). De gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven nam gemiddeld genomen toe vanaf start revalidatie tot een jaar daarna. De gemiddelde maatschappelijke kosten waren in het eerste jaar €63.045 voor klinische en €24.533 voor poliklinische patiënten. Een beroerte heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf. Daarom werd de belasting van hun naasten nagegaan, waarbij bleek dat een derde van hen tijdens follow-up een hoge belasting ondervond.
Concluderend, de gevolgen van een beroerte kunnen ook op de lange termijn aanwezig blijven, verergeren of ontstaan. Dit proefschrift bracht de gevolgen voor de individuele patiënt, hun naasten en de gezondheidszorg in beeld.
 
 
In de Fysiopraxis en het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) zijn artikelen verschenen over het proefschrift. Het artikel in het NTR kunt u hier lezen: Uitgebreide meting van langetermijnuitkomsten en kosten van revalidatie bij patiënten met een beroerte – Revalidatie.nl
 
Overige berichtgeving
Er zijn 3 interviews verschenen met betrokkenen bij het SCORE-onderzoek:
De uitkomsten van het SCORE onderzoek hebben wij verwerkt in een grafisch overzicht. De grafieken bevatten informatie over dagelijks functioneren, denkfuncties, emotionele gevolgen en vermoeidheid. Dit laat zien wat iemand kan verwachten van de gevolgen en het herstel na een beroerte.
 
In oktober 2019 vierden wij het vijfjarig bestaan van SCORE op onze locaties in Den Haag en Leiden. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek in een jubileumboekje. De tips van (ex)revalidanten en nabestaanden zijn door ons verzameld en kunt u hier lezen.
 
Het SCORE-onderzoek heeft tot verschillende wetenschappelijke publicaties geleid. Hier vindt u een overzicht.
 
2023
van Meijeren-Pont W, van Velzen JM, Volker G, Arwert HJ, Meesters JJL, de Kloet AJ, van Bennekom CAM, Vliet Vlieland TPM, Tamminga SJ, Oosterveer DM; SCORE-study group. Stroke survivors' long-term participation in paid employment. Work. 2023 Sep 29.doi: 10.3233/WOR-230037.
 
Mennema Å, Vliet Vlieland TPM, Achterberg WP, Oosterveer DM; SCORE-study group. Functioning and recovery during stroke rehabilitation: a comparison between pre-stroke frail and non-frail patients. Eur Geriatr Med. 2023 Nov 7. doi: 10.1007/s41999-023-00885-9. 
 
Oosterveer DM, van Meijeren-Pont W, van Markus-Doornbosch F, Stegeman E, Terwee CB, Ribbers GM, Vliet Vlieland TP. Translation and cross-cultural adaptation of the ICHOM standard set for stroke: the Dutch version. J Patient Rep Outcomes. 2023 Sep 11;7(1):91. doi: 10.1186/s41687-023-00630-7
 
van Meijeren-Pont W, Arwert H, Volker G, Fiocco M, Achterberg WP, Vliet Vlieland TPM, Oosterveer DM; Stroke Cohort Outcomes of REhabilitation (SCORE) Study Group. The trajectory of pain and pain intensity in the upper extremity after stroke over time: a prospective study in a rehabilitation population. Disabil Rehabil. 2023 Jan 10:1-6. doi: 10.1080/09638288.2022.2164801
van Meijeren-Pont W, Tamminga SJ, Fiocco M, Avila AG, Volker G, Janssen SMJ, Vlieland TPMV, Oosterveer DM; SCORE Study Group. Patient Activation During the First 6 Months After the Start of Stroke Rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2022 Jul;103(7):1360-1367. doi: 10.1016/j.apmr.2022.02.017
 
Oosterveer DM, Arwert H, Terwee CB, Schoones JW, Vlieland TPMV. Measurement properties and interpretability of the PROMIS item banks in stroke patients: a systematic review. Qual Life Res. 2022 May 14. doi: 10.1007/s11136-022-03149-4. Onderzoek naar gebruik van Promis vragenlijsten bij patiënten met een beroerte - Basalt - de kracht van revalidatie (basaltrevalidatie.nl)
 
Oosterveer DM, Wermer MJH, Volker G, Vliet Vlieland TPM. Are There Differences in Long-Term Functioning and Recovery Between Hemorrhagic and Ischemic Stroke Patients Receiving Rehabilitation? J Stroke Cerebrovasc Dis. 2022 Mar;31(3):106294. doi:10.1016/j.jstorkecerebroavasdis.2021.106294.
 
Arwert HJ, Oosterveer DM, Schoones JW, Terwee CB, Vliet Vlieland TPM. Use of Patient-Reported Outcomes Measurment Information System Measures in Clinical Research in Patients With Stroke: A Systematic Literature Review. Arch Rehabil Res Clin Transl. 2022 Mar 25;4(2):100191. doi: 10.1016/j.arrct.2022.100191
 
Stokman-Meiland DCM, Groeneveld IF, Arwert HJ, van der Pas SL, Meesters JJL, Rambaran Mishre RD, Vliet Vlieland TPM, Goossens PH. The course of depressive symptoms in the first 12 months post-stroke and its association with unmet needs. Disabil Rehabil. 2022 Feb;44(3):428-435. doi: 10.1080/09638288.2020.1769746.
Oosterveer DM, Groeneveld I, Arwert HJ, Volker G, Goossens P, Vliet Vlieland TPM. Differences in length of stay and therapy hours of inpatient stroke rehabilitation between 2 rehabilitation centers in the Netherlands. Phys Med Rehabil J. 2021 Jul 7;4(1):130.
 
van Meijeren-Pont W, Tamminga SJ, Goossens PH, Groeneveld IF, Arwert H, Meesters JJL, Mishre RR, Vlieland TPM, van den Hout WB; The Stroke Cohort Outcomes of REhabilitation (SCORE) study group. Societal burden of stroke rehabilitation: Costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation. J Rehabil Med. 2021 Jun 2;53(6):jrm00201. doi: 10.2340/16501977-2829.
 
2020
Pont W, Groeneveld I, Arwert H, Meesters J, Mishre RR, Vliet Vlieland T, Goossens P; SCORE-study group. Caregiver burden after stroke: changes over time? Disabil Rehabil. 2020 Feb;42(3):360-367. doi: 10.1080/09638288.2018.1499047.
 
2019
Groeneveld IF, Goossens PH, van Meijeren-Pont W, Arwert HJ, Meesters JJL, Rambaran Mishre AD, Van Vree F, Vliet Vlieland TPM; SCORE-study group. Value-Based Stroke Rehabilitation: Feasibility and Results of Patient-Reported Outcome Measures in the First Year After Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Feb;28(2):499-512. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.10.033.
 
Groeneveld IF, Goossens PH, van Braak I, van der Pas S, Meesters JJL, Rambaran Mishre RD, Arwert HJ, Vliet Vlieland TPM; SCORE-study group. Patients' outcome expectations and their fulfilment in multidisciplinary stroke rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2019 Jan;62(1):21-27. doi: 10.1016/j.rehab.2018.05.1321.
 
2018
Goossens PH, Groeneveld IF, van Vree FM, Arwert HJ, Rambaran Mishre AD, Meesters JJL, Vliet Vlieland TPM. Praktijkvariatie in CVA-revalidatie. NTR 2018 Jun;3:124-128.
 
Groeneveld IF, van der Pas SL, Meesters JJL, Schuurman JM, van Meijeren-Pont W, Jagersma E, Goossens PH, Kaptein AA, Vliet Vlieland TPM; SCORE-study group. Illness perceptions of stroke survivors: Predictors and changes over time - A 1 year follow-up study. J Psychosom Res. 2019 Jan;116:54-61. doi: 10.1016/j.jpsychores.2018.10.019.
 
2017
Groeneveld IF, Goossens PH, Vliet Vlieland TPM, Schepers VPM, Visser-Meily JMA. Zorgproces en patiëntkenmerken in de klinische revalidatie na CVA: veranderingen in de afgelopen 15 jaar? NTR 2017 Apr;2:59-63.
 
2016
Groeneveld IF, Meesters JJ, Arwert HJ, Roux-Otter N, Ribbers GM, van Bennekom CA, Goossens PH, Vliet Vlieland TP. Practice variation in the structure of stroke rehabilitation in four rehabilitation centres in the Netherlands. J Rehabil Med. 2016 Mar;48(3):287-92. doi: 10.2340/16501977-2054.
 
2015
Groeneveld IF, Meesters JJL, Arwert HJ, Rambaran Mishre AD, Vliet Vlieland TPM, Goossens PH. Praktijkvariatie in de CVA revalidatie. NTR 2015;3
 
2014
Van Vree FM, Meesters JJL, Vliet Vlieland TPM, Groeneveld IF, Goossens PH. Onderzoekspartners in het revalidatieonderzoek. NTR 2014;4: 90-91.