Afasietherapie

Startdatum: augustus 2016
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor de innovatie
Om patiënten met een afasie meer de mogelijkheid te geven om (zelfstandig) te oefenen ter verbetering van hun communicatie is afasietherapie ontwikkeld. Het oefenprogramma is gebaseerd op een linguïstisch model (Ellis & Young) dat ook binnen de behandeling wordt gebruikt.

Doel van de innovatie
Het doel van Afasietherapie richt zich voor de revalidatie op de volgende punten:

  1. Patiënten kunnen zelfstandig oefenen naast reguliere behandeling.
  2. Logopedisten kunnen voortgang goed volgen en niveau aanpassen.
  3. Basalt kan inzicht verkrijgen in het deels vervangen van directe inzet logopedist terwijl de patiënt de zelfde kwalitatief hoge zorg krijgt.

De verwachting is dat door het gebruik van een afasietherapie al ingespeeld kan worden op de toekomst waarbij we door de vergrijzing meer mensen met minder therapeuten moeten gaan behandelen.

Doelgroep
Afasiepatiënten van Basalt die cognitief in staat zijn zelfstandig te kunnen oefenen en logopedisten.

Gebruikte technologie
Afasietherapie is een webbased applicatie. Patiënten krijgen een persoonlijke inlog zodat zij in hun eigen oefenomgeving komen. Voor de tablet/telefoon si er nog mogelijkheid om te oefenen maar dit wordt wel verwacht in de (nabije) toekomst.

Onderzoek
Er wordt een onderzoek opgezet om de effectiviteit binnen de revalidatie en eerste lijn in kaart te brengen. Dit wordt middels gelden va de NZA gedaan. 
 
Stakeholders
Afasiepatiënten, logopedisten en Logoclicks, de ontwikkelaar van afasietherapie.

Bevindingen tot nu toe
Afasietherapie is al in de opstartfase door logopedisten en patiënten gebruikt en lijkt een veel belovend product ter ondersteuning van de logopedische behandeling.