Sensistep

Startdatum: november 2016
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Onderzoekers van het Canadese research institute of the McGill University Health Centre werken samen met start-up Greybox Solutions aan een slimme schoenzool met een bijbehorende tablet-app die patiënten thuis op hun gemak laat herstellen van botbreuken. De Sensistep is een schoenzool die de drukbelasting van het aangedane been meet. Tevens registreert de Sensistep het aantal gelopen voetstappen, snelheid bij lopen, gelopen afstand en verschillende oefeningen die uitgevoerd zijn.

Doel van de innovatie
Patiënten met beenbreuken worden opgenomen in de kliniek voor continue monitoring van de breuk(en). Middels een slimme schoenzool die drukbelasting registreert kan een deel van deze doelgroep mogelijk eerder naar huis om daar zelfstandiger te revalideren, in plaats van opname in onze kliniek. 

Doelgroep
Patiënten met een recent meervoudig complex weefselletsel, al of niet gepaard gaande met complicaties, waardoor er sprake is van beperkingen en/of (dreigende) handicaps, waarbij klinische revalidatie een meerwaarde kan bieden.

Is er een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Ten tijde van de start met de Sensistep was er geen vergelijkbaar product. Tegenwoordig zijn er meerdere producten beschikbaar.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
Het huidige aanbod om drukbelasting van het been te registreren gaat via weegschalen waar de patiënt op staat. Echter kunnen weegschalen niet gebruikt worden om de drukbelasting tijdens het lopen te meten. Sensistep is hierop een mooie aanvulling. 
 
Gebruikte technologie
Naast de zool wordt er gebruik gemaakt van een ‘horloge’ die gegevens doorgeeft aan de patiënt. Tevens is er een tablet verbonden met de zool welke informatie ontvangt middels Bluetooth over de drukbelasting van het been.

Onderzoek
Data wordt opgeslagen op de bijbehorende tablet en is het mogelijk om de data door te sturen naar betrokken artsen en zorgmedewerkers. Naast de data voor de patiënt heeft ook onderzoek plaats gevonden naar de bruikbaarheid van Sensistep binnen de revalidatie. De voornaamste conclusie die hierin naar voren kwam is dat Sensistep een behoefte opvult om drukbelasting beter in kaart te brengen dan de huidige weegschaalmethode. Echter door de stijfheid van de sandaal van Sensistep is dit hulpmiddel niet optimaal.
 
Stakeholders
Patiënten (beenbreuken) en behandelaren (fysiotherapeuten). Daarnaast is de ICT afdeling betrokken om ervoor te zorgen dat de applicatie zo optimaal wordt ondersteund middels het wifinetwerk.

Eerste conclusie
Belasting monitoring kan een bijdrage leveren bij het revalidatieproces voor multitrauma patiënten. Het gebruik van belasting monitoring is een goede aanvulling op de huidige therapie, omdat revalidanten extra inzicht krijgen op hun lopen waardoor het herstelproces sneller kan verlopen. Bewegingen worden geregistreerd waardoor continue monitoring is, wat nu niet het geval is

Eindconclusie
Sensistep wordt sporadisch nog gebruikt binnen Basalt locatie Den Haag. De reden dat het niet zoveel gebruikt wordt heeft te maken met het gegeven dat de Sensistep geen flexibele zool is. Daarnaast wordt er een bobbel in de zool ervaren van de zool waar de sensor in verwerkt is. Ook bevat de zool maar een sensor, waarbij de drukbelasting niet op meerder moment gemeten kan worden bij het plaatsen van de voet.