Vormenstoof

Looptijd: 
Fase van innovatie:  Idee en context | Waarde bepalen | Ontwerpen | Implementeren| Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Een vormenstoof voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Dat is niet zomaar te koop in de winkel. Daarom zijn we zelf begonnen met het ontwikkelen en maken van zo’n vormenstoof. Dit met onze samenwerkingspartner de Haagse Hogeschool.    

Spelen met een vormenstoof is een goede oefening voor deze kinderen. Niet alleen trainen ze hierbij hun fijne motoriek, maar leren ze zich ook te concentreren en beter te kijken. Kinderen met EMB vinden een normale vormenstoof ingewikkeld. Als het ze lukt om een vorm door de opening te krijgen, is het blokje weg. Er gebeurt verder niets. Het is een oefening die veel van ze vergt en weinig beloning geeft. Door het speelgoed als beloning feedback te laten geven, worden de kinderen gemotiveerd om het spel langer achter elkaar te blijven spelen. Ze leren, naast de andere voordelen van het spelen met een vormenstoof, nieuwe koppelingen te leggen door middel van actie-reactie.  

De kinderen met EMB reageerden zeer goed op de ontwikkelde vormenstoof. De behandelaren hebben de wens om meerdere vormenstoven in te willen zetten. Om die wens te realiseren, is gekeken naar ondernemers. Helaas bleek er een te kleine markt voor te zijn. Dat hield ons niet tegen. We zijn in gesprek geraakt met het ROC Mondriaan. Zij zijn nu bezig met drie verschillende opleidingen met het realiseren van een sterke, veilige en verbeterde versie van de vormenstoof.  

Het project is afgerond omdat er geen geschikte partij gevonden is om de vormenstoof te bouwen.