Publicaties

Bij Basalt doen we wetenschappelijk onderzoek. Daarmee dragen we bij aan kennisontwikkeling en innovatie van ons vakgebied, waardoor we onze revalidatiegeneeskunde nu én in de toekomst op hoog niveau houden. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze wetenschappelijke publicaties.

Societal burden of stroke rehabilitation: costs and health outcomes after admission to stroke rehabilitation

Basalt werkt volgens het Value Based Healthcare concept. Centraal binnen dit concept staat de waarde van de zorg voor de patiënt (patiëntwaarde). Deze waarde wordt bepaald door de gezondheidsuitkomsten die belangrijk zijn voor een patiënt en de kosten van het zorgtraject. Multidisciplinaire revalidatie voor CVA-patiënten (beroerte) is bewezen effectief als het gaat om het verbeteren van de motoriek, balans, loopsnelheid en algemene dagelijkse activiteiten. Daar staat tegenover dat revalidatie de grootste kostenpost is van de totale CVA-zorg. Omdat gezondheidsuitkomsten en kosten van belang zijn voor het leveren van Value Based Healthcare, onderzochten Winke van Meijeren-Pont et al. de kosten en gezondheidsuitkomsten van CVA-revalidatie.

Lees de uitkomsten van het onderzoek in het volledige (Engelstalige) artikel in het Journal of Rehabilitation Medicine. 
 

Pulmonary Rehabilitation Improves Self-Management Ability in Subjects With Obstructive Lung Disease

Het optimaliseren van zelfmanagement is een belangrijk onderdeel van longrevalidatie. Goed zelfmanagement zorgt er voor dat iemand met een chronische longaandoening symptomen herkent en dat hij de behandeling, fysieke en psychosociale gevolgen en leefstijlveranderingen die met de chronische aandoening gepaard gaan, aankan. Steffi MJ Janssen et al. onderzochten in hoeverre longrevalidatie bijdraagt aan het verbeteren van zelfmanagement door patiënten en welke factoren daar invloed op hebben.

Lees de uitkomsten van het onderzoek in het volledige (Engelstalige) artikel
 

Referral and participation in cardiac rehabilitation of patients following acute coronary syndrom; lessons learned

Hartrevalidatie na een hartinfarct (acuut coronair syndroom) levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van hartpatiënten. Hartrevalidatie vergroot de kans op een langere levensduur en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten na een hartinfarct. Ondanks deze goede prognoses toonde eerder onderzoek van o.a. Basalt cardioloog Sander Rodrigo aan dat slechts 30 tot 40% van de hartpatiënten een hartrevalidatietraject volgt. De redenen hiervoor zijn divers en vinden hun oorzaak in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, afstand naar het revalidatiecentrum en (on)juiste doorverwijzing.

In de huidige studie onderzochten Rodigro et al. in hoeverre een systematische doorverwijzing vanuit de ziekenhuizen leidt tot een verbeterde participatiegraad. Zij werkten daarvoor samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. De onderzoeksresultaten zijn indrukwekkend: door een systematische doorverwijzing, als gevolg van een goede samenwerking tussen de afdelingen hartziekten van het LUMC en Basalt, is het aantal doorverwijzingen en de participatiegraad twee keer hoger dan voorheen (80% doorverwijzing, 75% deelname).

Het volledige (Engelstalige) artikel is te lezen in het IJC Heart & Vasculature Journal. Of klik hier voor de PDF.
 

Promotieonderzoek: eRehabilitation after stroke: the interplay between the effectiveness, the implementation and the context

Een cerebro vasculair accident (CVA) of beroerte is een relatief veel voorkomende aandoening met een grote impact op het leven van de patiënt en zijn of haar naasten. De revalidatie na een CVA is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het omgaan met de fysieke, mentale en cognitieve gevolgen van een CVA.

Hoewel digitale technologieën in de gezondheidszorg (eHealth) in toenemende mate beschikbaar zijn, kan het daadwerkelijke gebruik van eHealth in de CVA-revalidatie worden verbeterd. Om dit gebruik te optimaliseren, heeft dit proefschrift als doel inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de effectiviteit van eHealth interventies, de gebruikte implementatiestrategie en de context waarin eHealth na een CVA wordt gebruikt. 

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het proefschrift

Publicatieoverzicht 2020

Publicatieoverzicht Basalt 2020
 

Promotieonderzoek Vermoeidheid, fysieke activiteit en participatie van adolescenten en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Als revalidatiearts op de jongerenpoli van Basalt treft Frederike van Markus veel jongeren met NAH met vermoeidheidsklachten en een lage mate van fysieke activiteit. Bekend is dat NAH vaak leidt tot beperkingen in neuropsychologische functies, (fysieke) activiteit en participatie. In haar onderzoek heeft Van Markus studies gedaan naar vijf verschillende patiëntengroepen. Deze groepen zijn onderzocht in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. Hun letsel varieerde van licht, matig of ernstig traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel tot traumatisch orthopedisch letsel (gebroken sleutelbeen, arm of been).

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het promotieonderzoek 'Fatigue, physical activity and participation in adolescents and young adults with acquired brain injury'

Publicatieoverzicht 2019

Publicatieoverzicht Basalt 2019
 

Promotieonderzoek Revalidatie na reanimatie

In het promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation' beschrijft Liesbeth Boyce hoe revalidatie voor mensen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis hebben overleefd, geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door goede uitleg over wat er aan de hand is, een screening op cognitieve gevolgen met daarna zo nodig cognitieve revalidatie en aandacht voor de naaste(n) van de patient. Lees hier de volledige Nederlandse samenvatting promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation'.
 

5 jaar SCORE-onderzoek

SCORE bestond in oktober 2019 vijf jaar. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Lees hier het boekje met resultaten van 5 jaar SCORE-onderzoek (CVA cohort onderzoek).
 

Promotieonderzoek eHealth bij revalidatie na een beroerte

eHealth wordt steeds meer gebruikt in de revalidatie (eRevalidatie), maar wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en de implementatie ervan is relatief schaars. In het promotieonderzoek 'The Use of eHealthh in Rehabilitation after Stroke' wordt onderzoek gedaan naar het proces en effect van eHealth interventie in cognitieve revalidatie na een beroerte (CVA) en het gebruik van eHealth door patiënten. Daarnaast zijn de randvoorwaarden geïnventariseerd van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, docenten en studenten met betrekking tot het gebruik van eHealth interventies in de revalidatie na een CVA. Lees hier de Nederlandse samenvatting promotieonderzoek ‘The Use of eHealth in Rehabilitation after Stroke’.
 

eRevalidatie na een beroerte: gebruiksvriendelijk en laagdrempelig

eRevalidatie ter ondersteuning en verbetering van de revalidatiebehandeling vergroot de mogelijkheden om goede, persoonlijke zorg te leveren. Voorbeelden van eHealth-toepassingen zijn serious (brain)games, apps en e-coaching. En hoewel uit onderzoek blijkt dat deze eHealth-toepassingen effectief kunnen zijn bij revalidatie, maken patiënten die herstellen van een beroerte er te weinig gebruik van. Het onderzoek is erop gericht om deze innovaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Een belangrijke eerste stap op weg naar effectieve eRevalidatie na een beroerte. Lees hier de artikelen over dit onderwerp:

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.