Medische staf

De Medische Staf bestaat uit alle medisch specialisten die werkzaam zijn bij Basalt. Samen hebben zij het Bestuur Medische Staf (BMS) afgevaardigd als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Het Bestuur Medische Staf bestaat uit de volgende revalidatieartsen:

  • dhr. F. (Ferrie) Harberts, voorzitter
  • mw. R.G.A. (Riemke) de Boer, penningmeester
  • mw. R. (Rinske) Grond, lid

Het Bestuur Medische Staf is per e-mail (stafbestuur@basaltrevalidatie.nl) bereikbaar. Let op! Mail van en over patiënten kunnen niet naar dit adres gestuurd worden. Patiënten kunnen contact opnemen met ons medisch secretariaat, de contactgegevens vindt u hier.