Bestuur Medische staf

Het Bestuur Medische Staf (BMS) bestaat uit 3 leden die spreken namens alle artsen die werkzaam zijn bij Basalt. De BMS is de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en bestaat uit de volgende revalidatieartsen:

  • dhr. F. (Ferrie) Harberts, voorzitter
  • mw. R.G.A. (Riemke) de Boer, penningmeester
  • dhr. H.J. (Henk) van Wageningen, lid

Het Bestuur Medische Staf is per e-mail (stafbestuur@basaltrevalidatie.nl) bereikbaar. Let op! Mail van en over patiënten kunnen niet naar dit adres gestuurd worden. Patiënten kunnen contact opnemen met het medisch secretariaat, de contactgegevens vindt u hier.