COVID-19 revalidatie

 • Patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis hebben gelegen, hebben soms na thuiskomst nog last van lichamelijke en psychische klachten. Soms zo erg dat de dagelijkse bezigheden zoals werken, huishouden en hobby's niet meer lukken. Klachten die patiënten na COVID-19 kunnen hebben, zijn onder andere spierzwakte, minder uithoudingsvermogen, gewrichtspijn, stijfheid, vermoeidheid, problemen met geheugen, denken, concentratie en prikkels, angst en depressie en post traumatisch stress syndroom (PTSS). 

  Voor deze patiënten biedt Basalt een gespecialiseerde behandeling om weer zo goed mogelijk het leven op te pakken. 

 • Werken aan uw doelen
  U stelt samen met de medisch specialist (revalidatiearts, longarts) en de andere behandelaars uw doelen vast. Tijdens uw revalidatieperiode heeft u met hen regelmatig overleg over wat u bereikt heeft en wat u nog moet doen om uw einddoel te bereiken. Mogelijke revalidatiedoelen zijn onder andere dat u uw (ademhalings)kracht en conditie verbetert, uw energie beter verdeelt en verwerking en acceptatie van uw klachten.

  Een heel team om u heen 
  Bij Basalt bent u onder behandeling van verschillende soorten behandelaarts die voor u nauw met elkaar samenwerken. Iedere behandelaar vanuit zijn of haar eigen vakkennis. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

  • revalidatiearts of longarts
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • bewegingsagoog
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • diëtist
 • Bij Basalt bieden we een klinisch en een poliklinisch revalidatieprogramma. Hieronder leest u wat het verschil is. 

  Klinische revalidatie
  Klinische revalidatie betekent dat u bij ons in de kliniek verblijft omdat u nog niet zelfstandig thuis kunt wonen. U heeft dan meerdere therapieën per dag. Het grootste deel daarvan is fysiotherapie en ergotherapie. Ook is er aandacht voor de gevolgen van een eventuele opname op de Intensive Care afdeling van het ziekenhuis, zoals voedingsproblemen, slikklachten en problemen met denken. Wilt u meer weten over de revalidatiebehandeling? Lees dan ons klinisch behandelprogramma of een korte samenvatting van klinische COVID-19 revalidatie bij Basalt

  Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie betekent dat u meerdere keren per week naar ons centrum toe komt voor therapie. Het programma bestaat voor een deel uit een groepsbehandelingen en voor een deel uit één op één therapie. Tijdens de groepstherapie is er veel ruimte voor lotgenotencontact, het delen van ervaringen en leren van elkaar. 

  Het basisprogramma bestaat uit:

  • Lichamelijk trainingsprogramma
  • Module Introductie en gevolgen COVID-19
  • Module Ademhaling en ontspanning
  • Module Acceptatie en verwerking
  • Module Cognitief functioneren (denken, concentreren etc)
  • Module Energiebeheer (slim omgaan met je energie)

  Naast bovenstaande zogenoemde basismodules bestaat het poliklinische COVID-19 revalidatieprogramma uit aanvullende modules en één op één begeleiding door bijvoorbeeld een diëtiste, logopedist of psycholoog. Uw arts bespreekt samen met u of deze extra modules en begeleiding in uw programma opgenomen worden. 

  Wilt u meer weten over het behandelprogramma? Lees dan ons poliklinische behandelprogramma of een korte samenvatting over poliklinische COVID-19 revalidatie bij Basalt

 • Klinische COVID-19 revalidatie (verblijf in de kliniek)
  Het basisbehandelprogramma duurt 4 tot 8 weken. De lengte van uw verblijf in de kliniek hangt af van uw revalidatiedoelen en wat u moet kunnen om weer thuis te wonen. Bij de intake worden de voorwaarden voor terugkeer naar huis al met u besproken, zodat u hier vanaf het begin van de revalidatie gericht naartoe kunt werken.

  Poliklinische COVID-19 revalidatie (vanuit huis revalideren)
  Het basis behandelprogramma duurt 12 weken. Hoe lang het precies duurt hangt af van wat er in uw behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw revalidatie verloopt.

 • Poliklinische revalidatie
  Meestal verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. Hij of zij beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

  Klinische revalidatie 
  Een revalidatiearts kan u aanmelden voor revalidatie waarbij u tijdelijk in een van onze klinieken wordt opgenomen. Als uw medisch specialist (bijvoorbeeld een longarts) vermoedt dat een opname bij Basalt u zou helpen, kan hij of zij een revalidatiearts in het ziekenhuis om advies vragen. Onze revalidatiearts komt dan bij u op bezoek in het ziekenhuis. Hij beoordeelt of u in aanmerking komt voor een opname bij Basalt.

  Verwijshulp Post COVID-19 patiënten
  Gesprekslijst voor patiënten na corona

 • Klinische COVID-19 revalidatie
  Het klinische behandelprogramma wordt geboden op de locatie Den Haag. Naast de reguliere post COVID-19 revalidatie, is in de kliniek in Den Haag een speciale geïsoleerde afdeling ingericht voor patiënten die nog positief testen op het coronavirus. Hierdoor kunnen deze patiënten na ziekenhuis- of IC-opname direct starten met hun herstel.

  Poliklinische COVID-19 revalidatie
  Het poliklinische behandelprogramma wordt geboden op de locaties Delft, Den Haag en Leiden. Voor patiënten met pre-existente chronische longaandoeningen vindt poliklinische revalidatie plaats in Leiden.

   

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.