Longrevalidatie

 • Longrevalidatie bij Basalt is bedoeld voor mensen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten door een chronische longaandoening, zoals bijvoorbeeld:

  • astma
  • COPD (chronische bronchitis of longemfyseem)
  • sarcoïdose
  • longfibrose
  • longkanker
  • longembolie(ën)

  U kunt bij ons ook terecht voor hulp bij:

  • de voorbereiding op een longtransplantatie
  • de nasleep van een longtransplantatie

  De meeste longaandoeningen zijn langdurig of blijvend van aard. Misschien vindt u het door uw longziekte moeilijk om uw persoonlijke verzorging, huishouden, hobby’s, werk of sociale leven te onderhouden. U kunt zich hierdoor somber of onzeker voelen. Tijdens een longrevalidatietraject helpen wij u met de verschillende gevolgen van uw aandoening. Op fysiek, psychisch én sociaal gebied.

 • Werken aan uw doelen
  U stelt samen met de (long)arts en de andere behandelaars uw doelen vast. U weet vast wel wat u graag zou willen: fietsen, langer kunnen lopen, weer zelf uw boodschappen kunnen doen, minder longaanvallen krijgen, stoppen met roken, of nog iets anders. Als u weet wat u wilt, gaan de behandelaars daar samen met u naartoe werken. U leert uw grenzen steeds verder te verleggen en uw kracht te hervinden. Uw doelen moeten natuurlijk wel binnen uw mogelijkheden liggen. Als u het moeilijk vindt om doelen te bedenken, helpen we u daar natuurlijk ook bij.

  Een heel team om u heen 
  Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van therapeuten die, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samenwerken. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

  • longarts
  • functie-assistent
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • bewegingsagoog
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog
  • diëtist
  • logopedist
 • Longrevalidatie bij Basalt duurt gemiddeld drie maanden. Wij maken uw programma op maat op basis van uw medische voorgeschiedenis, fysieke mogelijkheden en revalidatiedoelen.

  Het complete programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • stoppen met roken begeleiding (als u nog rookt)
  • trainingen
  • ademhalings- en ontspanningsoefeningen
  • individuele begeleiding
  • informatiemodules
  • afsluitende onderzoeken
 • Poliklinisch
  Longrevalidatie is meestal poliklinisch. Dit betekent dat u minimaal 3 x per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn na een traject in onze kliniek of via het ziekenhuis of de huisarts. 

  Klinisch
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek ,waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Als er iets is dat u daar lastig vindt, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan met u hoe u daaraan verder kunt werken. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt immers uw herste

 • Gemiddeld duurt longrevalidatie drie maanden. De exacte duur is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

 • Na longrevalidatiebehandeling is uw conditie verbeterd. Ook weet u slimmer om te gaan met uw beperkte energie. Daardoor kun u wat u eerst te zwaar vond, nu toch doen. 
  U heeft ook hulp gekregen met eventuele sociale en/ of emotionele problemen en u heeft uw persoonlijke revalidatiedoelen behaald.

  Tijdens revalidatie leert u veel over uw aandoening, waardoor u beter weet hoe u op de signalen van uw lichaam moet reageren, bijvoorbeeld met medicijnen. Zo blijft uw gezondheid stabieler en hoeft u minder vaak naar de huisarts of longarts.

  Jans (62): ‘Toen de longarts mij naar Basalt doorverwees, wist ik niet wat revalideren inhield. Ik dacht uitrusten en herstellen. In het begin vond ik het raar dat mensen die bijna niets meer konden, moesten bewegen. Achteraf begrijp ik dat bewegen juíst datgene was wat ik nodig had. De eerste weken waren zwaar. Na een paar weken merkte ik dat ik steeds meer kon. Ik leerde waar mijn grenzen liggen en naar mijn lichaam te luisteren. De gesprekken met de psycholoog hebben mij zelfvertrouwen gegeven. Het fijnste van allemaal: ik heb tijdens de revalidatie geleerd om weer te genieten.’

  Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling
  Basalt doet toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren, zodat wat wij doen, echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. We deden o.a. onderzoek naar de behandeling van longpatiënten die in Leiden revalideerden. Klik op de miniatuur voor een vergroting.

  Resultaten longrevalidatie Leiden

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.

 • Basalt biedt longrevalidatie aan op de locatie Leiden.