Oncologische revalidatie

 • Als u behandeld bent voor kanker, is niet alles meteen weer bij het oude. Veel mensen hebben als gevolg van kanker of de behandeling ervan nog te kampen met bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, emotionele problemen en problemen met het oppakken van dagelijkse activiteiten zoals huishouden en werk. Revalidatie is zinvol voor u als u op meerdere gebieden problemen heeft. Bijvoorbeeld op lichamelijk én psychisch gebied, of lichamelijk en cognitief (problemen met denken).

 • Revalidatie houdt in dat u met de verschillende gevolgen van uw kanker(behandeling) geholpen wordt. Op lichamelijk, psychisch én sociaal gebied. U krijgt hiervoor begeleiding van een team van behandelaren dat gespecialiseerd is op het gebied van revalidatie na kanker. 

  Het behandelteam bestaat uit:

  • een revalidatiearts 
  • fysiotherapeut 
  • ergotherapeut
  • psycholoog 
  • maatschappelijk werker
  • bewegingsagoog/ psychomotorische therapeut

  Een diëtist, logopedist of seksuoloog kunnen ook worden ingeschakeld. De leden van uw behandelteam bespreken de voortgang van uw revalidatie geregeld met elkaar en passen zo nodig uw programma aan. U krijgt te horen wat uw behandelaars met u hebben besproken.

  Onze behandelaars zijn aangesloten bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Dat betekent dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

  Persoonlijke doelen
  Samen met het team gaat u werken aan uw persoonlijke doelen, bijvoorbeeld:

  • verbeteren van uw conditie
  • beter omgaan met uw beperkte energie
  • meer vertrouwen in uw lichaam krijgen
  • een nieuw emotioneel evenwicht bereiken
  • (deels) oppakken van activiteiten in huis, werk of hobby

   

 • De behandeling bestaat uit groepstrainingen, groepsbehandelingen en soms één op één therapie. In de groepen is er veel gelegenheid voor lotgenotencontact. 

  Wij helpen ook uw naasten
  Vaak heeft kanker ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met hen met de veranderde situatie leert omgaan. In overleg met uw behandelaren zijn zij welkom tijdens de gesprekken.

 • Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie houdt in dat u één of meerdere keer per week naar het revalidatiecentrum komt voor therapie. 

 • Het programma duurt gemiddeld 12 tot 14 weken. Het programma is intensief en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer zes dagdelen per week. Tijdens het programma is het onderbreken van het programma voor een vakantie van langer dan een week niet mogelijk. Vakantieplannen kunt u bespreken met de revalidatiearts. 

 • Na revalidatie is uw conditie verbeterd, u kunt beter omgaan met uw beperkte energie en u heeft weer vertrouwen in uw lichaam. Afhankelijk van uw situatie heeft u activiteiten in huis, werk of hobby hervat. 

  Ex-patiënt René Stikvoort vertelt over zijn revalidatie (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt). 

 • Voor revalidatie heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. 

 • Basalt biedt Oncologische revalidatie aan op de locaties Leiden, Delft en Den Haag.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.