Oncologische revalidatie

 • Als u behandeld bent voor kanker, betekent het vaak niet dat alles meteen weer bij het oude is. Veel mensen hebben als gevolg van kanker of de behandeling ervan nog te kampen met bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, emotionele problemen en problemen met het oppakken van dagelijkse activiteiten zoals huishouden en werk. Revalidatie is zinvol voor u als u op meerdere gebieden problemen ondervindt. Bijvoorbeeld op lichamelijk én psychisch gebied, of lichamelijk en cognitief.

 • Revalidatie houdt in dat u met de verschillende gevolgen van uw kanker(behandeling) geholpen wordt. Op fysiek, psychisch én sociaal gebied. U krijgt hiervoor begeleiding van een gespecialiseerd team van behandelaren. 

  Het behandelteam bestaat uit:

  • een revalidatiearts 
  • fysiotherapeut 
  • ergotherapeut
  • psycholoog 
  • maatschappelijk werker
  • bewegingsagoog/ psychomotorische therapeut

  Een diëtist, logopedist of seksuoloog kunnen ook worden ingeschakeld. De leden van uw behandelteam stemmen de voortgang van uw revalidatie zorgvuldig met elkaar af en stellen zo nodig uw programma bij. U krijgt hiervan een terugkoppeling

  Onze behandelaars zijn aangesloten bij het Integraal Kankercentrum Nederland, kennis- en kwaliteitsinstituut voor zorgverleners, en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Persoonlijke doelen
  Samen met het team gaat u werken aan uw persoonlijke doelen, bijvoorbeeld:

  • optimaliseren van uw conditie
  • beter omgaan met beperkte energie
  • meer vertrouwen in uw lichaam krijgen
  • nieuw emotioneel evenwicht bereiken
  • (gedeeltelijke)hervatting van activiteiten in huis, werk of hobby

   

 • De behandeling bestaat uit fysieke groepstrainingen, groepsbehandelingen en soms individuele therapie. Daardoor is er veel gelegenheid voor lotgenotencontact. 

  Wij helpen ook uw naasten
  Vaak heeft kanker ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met hen met de veranderde situatie leert omgaan. In overleg met uw behandelaren zijn zij welkom tijdens de gesprekken.

 • Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie houdt in dat u één of meerdere keer per week naar het revalidatiecentrum komt voor therapie. 

 • Het programma duurt gemiddeld 12 tot 14 weken. Het programma is intensief en vraagt van u een beschikbaarheid van ongeveer drie dagdelen per week. Tijdens het programma is het onderbreken van het programma door een vakantie niet mogelijk. Vakantieplannen kunt u bespreken met de revalidatiearts. 

 • Na revalidatie is uw conditie verbeterd, u kunt beter omgaan met uw beperkte energie en u heeft weer vertrouwen in uw lichaam. Naar gelang uw situatie heeft u activiteiten in huis, werk of hobby hervat. 

  Ex-patiënt René Stikvoort vertelt over zijn revalidatie (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt). 

  Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling
  Basalt doet toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren, zodat wat wij doen, echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt.
  We deden o.a. onderzoek naar de behandeling van oncologische patiënten die bij Basalt revalideerden. De resultatenkaart waarop 'Rijnlands Revalidatie Centrum' staat is van voor de fusie tot Basalt op 1 januari 2019. Klik op de miniatuur voor een vergroting.

  Resultaten oncologische 
  revalidatie Delft

  Resultaten oncologische 
  revalidatie Leiden

 • Voor deelname heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. 
  De behandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. 

 • Basalt biedt Oncologische revalidatie aan op de locaties Leiden, Delft en Den Haag.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.