Revalidatie na reanimatie

 • Als u een hartstilstand heeft gehad, hebben uw hersenen, tijdens de reanimatie, enige tijd geen zuurstof gehad. Als u het leven weer wil oppakken, kunt u te maken krijgen met concentratieproblemen, een verstoord geheugen, verwardheid en persoonlijkheidsveranderingen. Voor patiënten lichte tot matige 'cognitieve' stoornissen, heeft Basalt een revalidatie op maat samengesteld waarin neurologische revalidatie en hartrevalidatie worden gecombineerd. Door vroegtijdige screening en behandeling willen we bereiken dat u uiteindelijk een betere kwaliteit van leven krijgt, beter terugkeert naar werk en minder afhankelijk bent van anderen. 

 • Als u van de eerste schrik van de reanimatie bekomen bent, is het goed als u zo snel mogelijk begint met hartrevalidatie. Omdat u ook hersenschade heeft, gebeurt dit in een rustige groep. De betrokken
  fysiotherapeut uit het hartrevalidatieteam is op de hoogte van de mogelijke gevolgen van cognitieve problemen.

  U leert hoever u zich kunt inspannen. De trainers werken met u aan een betere conditie. Bovendien komt u tijdens uw bezoeken aan Basalt in contact met lotgenoten. Dit kan u helpen om het gebeurde een plekje te geven.

  Tegen het einde van de hartrevalidatie wordt een kennismakingsgesprek ingepland met een cognitief revalidatiearts. Op basis van klachten en hulpvraag beoordeelt de revalidatiearts of een
  neuropsychologisch onderzoek en cognitief vervolgtraject binnen de neurorevalidatie gewenst is.

  Doel van de behandeling
  Het doel van de behandeling en begeleiding vanuit Basalt is dat u in staat bent om – goed geïnformeerd – zelf de regie te nemen over uw eigen leven. Wij zetten daarvoor een volledig behandelteam in. Elke behandelaar heeft zijn of haar eigen expertise. Alles bij elkaar bieden wij u een gestroomlijnde behandeling. Hierin zijn hartrevalidatie en neurologische revalidatie goed op elkaar afgestemd.

 • De revalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch zijn.

  Klinische revalidatie
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek ,waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Als er iets is dat u daar lastig vindt, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan met u hoe u daaraan verder kunt werken. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt immers uw herstel. Vaak volgt er na de klinische revalidatie nog een periode van poliklinische revalidatie.

 • Gemiddeld duurt klinische revalidatie drie maanden. Na de klinische revalidatie volgt vaak nog een periode van poliklinisch revalideren.

 • De verwijzing verloopt in principe via uw cardioloog. Ook uw huisarts of een revalidatiearts kan u verwijzen.

 • Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons, in de meeste gevallen, wordt geholpen door een team van verschillende soorten behandelaars. De behandelaars hebben ieder hun eigen specialisme. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. MSR maakt dat Basalt anders is dan de revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.