Stages

Studenten en leerlingen kunnen stage lopen bij verschillende locaties en afdelingen binnen Basalt. Wij hebben vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten. Vraag dus altijd eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden dan afgesproken met de scholen. Stages zijn mogelijk voor de volgende opleidingen:

 • Orthopedagogiek
 • Oriëntatiestage eerstejaars Geneeskundestudenten
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtetiek
 • Verpleegkundige
 • Facility management
 • Bewegingsagoog
 • Maatschappelijke zorg / SPW
 • Administratief medewerker
 • Technisch medewerker
 • Facilitair medewerker
 • Human Resources Management (HRM)
 • Coschappen, keuzestages voor geneeskunde

Vergoeding
Een MBO- of HBO-stagiair voor wie de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is, heeft recht op een stagevergoeding, als de stage minstens 144 uur per studiejaar duurt. Deze vergoeding bedraagt € 460,00 per maand bij een fulltime stage (36 uur).

Stageverzoek indienen
Vraag eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Vraag ook of zij een contactpersoon bij Basalt voor jou weten. Als zij die niet voor jou hebben, kunnen we niet ingaan op jouw stageverzoek. Momenteel is onze stagecapaciteit vol en kunnen we geen nieuwe stageverzoeken in behandeling nemen. Een uitzondering hierop zijn de artsenstages. Zoek je een plek voor jouw coschappen? Mail dan naar stage@basaltrevalidatie.nl en vermeld altijd:

- het onderwerp en eventuele opdrachten en taken
- de begin- en einddatum van de stage
- het aantal beschikbare uren en dagen per week
- je motivatie en je curriculum vitae


Heb je vragen? Neem dan contact op met het Leerhuis via telefoonnummer 070-3593534.

Basalt biedt alleen stages aan en biedt geen BBL-plekken/ leer-werktrajecten aan. Dit betekent dat we niet ingaan op verzoeken voor een BBL-plek.