Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale parese (CP) is een houdings- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door hersenbeschadiging die ontstaat vóór de eerste verjaardag. De oorzaak kan bijvoorbeeld zuurstoftekort zijn of een bloeding. Door de hersenbeschadiging functioneert een deel van de hersenen niet of anders dan normaal. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij het bewegen, maar ook bij het zien, voelen, proeven, horen, spreken, gedrag en leren. De gevolgen van de hersenbeschadiging zijn afhankelijk van de ernst van de beschadiging en van de plaats van de beschadiging in de hersenen. Voor uitgebreide informatie over Cerebrale Parese zie de website van CP Nederland.

De bewegingsstoornis uit zich op verschillende manieren en kan zich op jonge leeftijd anders uiten dan op oudere leeftijd. Spasticiteit is één uitingsvorm van CP. Als baby kan dit zich uiten in weinig bewegen en slap zijn. Maar ook door een verschil in het bewegen tussen de linker en rechter lichaamshelft, bijvoorbeeld de arm. Naarmate het kind ouder wordt kan de spierspanning toenemen. Ook omdat het kind dan meer moeilijkere motorische vaardigheden leert, valt het meer op dat dit lastiger is (growing into deficit). Uw kind kan milde maar ook ernstigere problemen ondervinden.

Het doel van de behandeling van een kind met Cerebrale Parese (CP) is dat het zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij willen graag dat uw kind het beste uit zichzelf kan halen, zodat het zich zo goed mogelijk redt en net als ieder ander kind naar school gaat en plezier maakt. Welke behandeling en ondersteuning uw kind nodig heeft hangt af van de situatie. Wilt uw kind bijvoorbeeld beter leren communiceren, uitspraak verbeteren, leren fietsen, kauwen en slikken verbeteren of schoolse vaardigheden verbeteren? Samen met u en uw kind gaan wij op zoek naar de mogelijkheden. Dit kan individuele therapie of een groepsbehandeling zijn. Al op jonge leeftijd zijn er behandelopties zoals de mini CIMT-BiT of eetbegeleiding. En wanneer uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met schoolse vaardigheden, kan psychodiagnostisch onderzoek, gedragsonderzoek en advies aan ouders wenselijk zijn.

Naast oefentherapie bespreken we ook met u en uw kind óf en welke ondersteuning of voorzieningen er eventueel nodig zijn. Heeft uw kind moeite met lopen dan kunnen we een gangbeeldanalyse doen om te kijken welke behandeling of voorziening uw kind kan helpen. Heeft uw kind moeite met het gebruik van een van beide handen bij tweehandig functioneren dan kunnen we een handvaardigheidsanalyse doen, of is er indicatie voor de Piratengroep. We werken hierbij zo nodig ook samen met de orthopedisch instrument- of schoenmaker.

CP kan een behoorlijke impact hebben op het kind én het gezin. Daarom is het belangrijk dat kind en ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de behandeling en daarmee regie houden op de ontwikkeling van het kind op weg naar zelfredzaamheid en volwassenheid. Het behandelteam neemt ouders en kind hierin mee door tijdige en juiste informatievoorziening, het samen beslissen en het begeleiden van ouders en kind in dit proces.