Kinderadviesraad

 

 

 

 

 

 

Hallo! Welkom op onze pagina van de Kinderadviesraad. 

Basalt heeft sinds 11 oktober 2022 een Kinderadviesraad, ofwel ‘de KAR’. De Kinderadviesraad is er voor alle kinderen die bij Basalt komen. 

 • Hallo! Welkom op onze pagina van de Kinderadviesraad. De Kinderadviesraad is er voor alle kinderen die bij Basalt komen.

  De Kinderadviesraad bestaat uit 7 kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar die zeer betrokken zijn bij Basalt. Zij revalideren bij ons of hebben een broertje of zusje dat een revalidatietraject bij ons volgt. De kinderen die in de Kinderadviesraad zitten zorgen ervoor dat alle kinderen die bij Basalt komen een stem krijgen. De Raad van Bestuur en de medewerkers van Basalt vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen praten over verschillende thema’s die binnen Basalt en de kinderrevalidatie van belang zijn.

  Dit zijn de leden van de Kinderadviesraad:

   

 • De Kinderadviesraad vergadert vier keer per jaar over verschillende onderwerpen. De kinderen van de Kinderadviesraad praten over alles wat er binnen Basalt (nog) beter kan. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

  •             Hoe zien de wachtkamers voor kinderen er uit?

  •             Welke omgangsvormen tussen kinderen en behandelaren vinden we belangrijk.

  •             Meedenken over informatiemateriaal voor kinderen.

  •             Advies geven over de bereikbaarheid van Basalt.

  •             Andere ideeën om kinderen meer te betrekken binnen Basalt.

  •             Het maken van een nieuwsbrief voor kinderen.

  De Kinderadviesraad discussieert met elkaar over deze onderwerpen, bedenkt oplossingen en brengt hierover advies uit aan de Raad van Bestuur van Basalt. Ook wordt de Kinderadviesraad soms door de Raad van Bestuur gevraagd om mee te denken over actuele onderwerpen. De Kinderadviesraad spreekt de Raad van Bestuur twee keer per jaar. 

 • Contact met de Kinderadviesraad

  De Kinderadviesraad kan niet zonder de hulp van de kinderen die bij Basalt komen. Dat mogen kinderen zijn die onder behandeling zijn, de broertjes en zusjes van deze kinderen of vriendjes en vriendinnetjes.

  Heb je een vraag voor de Kinderadviesraad of een wens of een idee over wat er bij Basalt beter kan voor de kinderen die bij Basalt komen? Laat het weten door een mail te sturen naar kinderadviesraad@basaltrevalidatie.nl. Ook kun je ons volgen op het instagram-account van Basalt. 

  De KAR wordt begeleid door Tresja Turenhout en Winnifred Molenaar.