Ouderpagina

Op deze pagina vindt u nuttige tips, links naar handige websites en (instructie)filmpjes die u kunt gebruiken voor uw kind. 

 • Voorlezen en verhalen

  Zintuigenverhalen helpen in de gesprekken en het reageren op elkaar. Alle zintuigen (zoals oren en ogen) worden geprikkeld en je maakt daardoor veel contact met elkaar. Met de voorbeeldverhalen kunt u meteen zelf aan de slag. Van elk verhaal is een voorbeeldfilmpje beschikbaar en oefenfilmpjes in Nederlands met gebaren en Nederlandse Gebarentaal. 

  Hier vindt u tips en linkjes voor (gratis) voorlees- en leesactiviteiten vooral voor kinderen met een jonge ontwikkelingsleeftijd. Als lid van de bibliotheek kun je veel gratis boeken luisteren en lezen. Voorlezen kan altijd en overal! 

  Lotte & Max

  Praten met je handen is leuk en leerzaam voor iedereen. Lotte en Max hebben een eigen Youtube kanaal en een eigen site.

  Kletskaarten

  Op de website www.gezinnig.nl vindt u kletskaarten, ideeën voor thuisklets en dagboekklets, maar ook plaatjes voor een dagplanning.

  Sprekende boeken

  Omdat het leuk is om in eigen tempo een boek via de computer voor te laten lezen, heeft Stichting Het Sprekend Boek de boeken zo aangepast dat deze met één druk op de knop zelfstandig te lezen zijn. Van moeilijk tot makkelijk hebben zij verschillende onderwerpen om lekker te luister-lezen. Hier kunt u er vijf gratis proberen.

  Kind en taal

  Op de website kindentaal.nl leest u hoe de taalontwikkeling van kinderen verloopt. Hier vindt u ook tips over het helpen bij taal en hoe u kunt omgaan met meertaligheid.

  Op de website spelling.nl staat veel informatie over de Nederlandse spellingsregels. Bijna alle onderdelen van de Nederlandse spelling kunt u hier vinden. Zo staat er veel informatie over werkwoorden, weetwoorden, grammatica en ontleden.

 • Fijne motoriek (bewegingen) verbeteren

  Als u thuis uw kind wil helpen om de handen “handiger” te maken, dan zijn daar verschillende manieren voor. Op de kinderpagina van Basalt staan filmpjes van activiteiten die de handvaardigheid verbetert. Als uw kind enthousiast is om nog meer oefeningen te doen op het gebied van de fijne motoriek, dan kunt u via de ergotherapeut van Basalt een uitgebreide lijst van “vingergymoefeningen” krijgen.  

  Een aantal tips voor het oefenen van de fijne motoriek: 

  • Doe activiteiten samen; het is gezelliger en je kunt bij elkaar afkijken hoe een ander het doet.  
  • Begin met spelletjes die makkelijk zijn en bouw het op naar steeds moeilijkere spelletjes.  
  • Een spelletje vaker herhalen zorgt er vaak voor dat het steeds beter of makkelijker gaat. 

  Knutselen is een ideale manier om de handvaardigheid van uw kind te stimuleren. Op internet kunt u veel inspiratie opdoen op websites zoals bijvoorbeeld de website rokotak.com.

  Schrijfvaardigheden

  Als u thuis wilt werken aan de schrijfvaardigheid van uw kind, dan zijn daar verschillende manieren voor. Op de kinderpagina van Basalt staan filmpjes die de hand- en schrijfvaardigheid verbeteren. Als uw kind nog meer zou willen oefenen, dan kunt u via de ergotherapeut van Basalt meer informatie krijgen over oefeningen op het gebied van de schrijfvaardigheid.  

  Belangrijke punten om te kunnen schrijven zijn; lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole. Aan deze punten wordt dus niet alleen gewerkt met pen en papier, maar deze kunnen op verschillende manieren verbeterd worden.   

  Om te kunnen schrijven zijn de volgende punten belangrijk:  

  • Een voldoende ontwikkelde grove en fijne motoriek 
  • Een goede oog-hand coördinatie  
  • Vormen kunnen zien en herkennen
  • Kritisch kunnen waarnemen 
  • Ruimtelijk inzicht hebben (oriëntatie in de ruimte en op het platte vlak)  
  • Ruimtelijke begrippen kunnen hanteren (links-rechts, boven-onder, omhoog-omlaag)

   

  Filmpjes


  Oefenen met constructiematerialen    

   

   

   

     Documenten


  Download hier de Duplo 2D voorbeelden

  Huiswerkoefeningen ergotherapie. In dit bestand vindt u huiswerkoefeningen voor ergotherapie die door Basalt zijn opgesteld. Onze therapeuten kunnen u en uw kind hiernaar verwijzen als zinvolle oefeningen voor de behandeling van uw kind.


 • Bewegen is heel belangrijk voor iedereen en zeker voor kinderen. Het heeft een positieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen. Bewegen leidt tot een betere lichamelijke gezondheid, maar dat is niet het belangrijkste: door te bewegen ervaren en oefenen kinderen veel vaardigheden die later bij het leren belangrijk zijn. Het prikkelt hun hersenen, ze ontwikkelen er hun zintuigen en hun persoonlijkheid door.  

   

  Gymnastiek voor dreumes, peuter en kleuter

  Veel en op verschillende manieren bewegen is belangrijk en bovendien heel erg leuk. Op deze website staan leuke beweegtips die u thuis met uw kind kan doen.

   

  Huiswerkoefeningen fysiotherapie

  Hieronder vindt u huiswerkoefeningen voor fysiotherapie die door Basalt zijn gemaakt. Onze therapeuten verwijzen u en uw kind hiernaar als dit nuttige oefeningen zijn voor de behandeling van uw kind.

  Huiswerkoefeningen fysiotherapie bovenste extremiteit

  Huiswerkoefeningen fysiotherapie onderste extremiteit

   

  Balansdigitaal

  Op de website van Balansdigitaal vindt u meer informatie over DCD. U vindt er antwoord op vragen als 'Wat is DCD precies?' en 'Hoe kunt u hier mee omgaan thuis en in de klas?'

   

 • Samen spelen en leren is altijd leuker dan alleen. Door samen te spelen, help je elkaar in je fantasie, creatief zijn en enthousiasme. Toch is het ook best fijn als uw kind zich (een korte tijd) alleen kan vermaken. 

  Speels brein

  Op de website van Speels brein vindt u informatie hoe u verschillende vaardigheden aan uw kind kunt leren door verschillende spelletjes. In dit korte filmpje vertelt een moeder hoe belangrijk spelen is en het oefenen van vaardigheden bij haar kind.

  Sensopathisch spel

  Sensopathisch spel is de naam voor het spelen met materialen zonder vaste vorm zoals zand, water, klei, verf etc. Senso’ staat voor zintuig en ‘pathisch’ voor beleven. Bij dit soort spel staat het beleven met de oren, ogen, neus etc. centraal. Al in de eerste maanden start een baby met sensopatisch spel. Het is vaak rustgevend en laat het kind tot zichzelf komen. Kinderen ontdekken op een speelse manier materialen en worden sensorisch gestimuleerd.

  Bij sensopathisch spel wordt de aandacht vaak op het voelen gelegd, maar ook het zien, horen, ruiken of proeven kan verbeterd worden. Het materiaal waar je mee speelt heb je vaak al wel in huis, je moet er alleen even op komen om het anders dan normaal te gebruiken.

  U kunt heel gemakkelijk zelf sensopatisch speelmateriaal maken. Dit filmpje legt bijvoorbeeld uit hoe u zelf een glitterfles kunt maken.

  Zelf speeltoestellen maken

  Zin om unieke speeltoestellen zelf te maken? Kijk op de website Buitenlevengevoel.

   

 • Basalt biedt niet alleen hulp bij lichamelijke problemen, maar kan uw kind ook leren hoe er anders met gedachten en emoties om kan worden gegaan. Het kan zijn dat uw kind wel eens veel nadenkt over dingen, of dat uw kind zich verdrietig voelt over iets wat hij/zij niet kan maar wel graag zou willen.  

  In dat geval bieden psychologen tips hoe uw kind hier mee om kan gaan. Een voorbeeld hoe om kan worden gegaan met piekeren vindt u hier

  Bent u benieuwd naar het verschil tussen de leerstijlen van beelddenken en taaldenken? In dit filmpje worden de twee leerstijlen uitgelegd. Op de website CPengedrag vindt u informatie als u alles wilt weten over de invloed van cerebrale parese (CP) op het gedrag en emoties van een kind.

   

   

 • Oefenen van dagelijkse handelingen 

  Als u dagelijkse handelingen wilt oefenen met uw kind, neem daar dan de tijd voor en zorg dat uw kind er zin in heeft. Zorg voor een rustige plek met niet te veel prikkels die kunnen afleiden. Begin met makkelijke activiteiten zodat uw kind succeservaringen kan op doen. Deel de activiteit op in stapjes. Op deze manier houdt u het voor uw kind duidelijk. Gaat er een stapje goed, maak het dan een beetje moeilijker of laat uw kind meerdere stappen van een activiteit achter elkaar doen. Veel oefenen en herhalen zorgt er voor dat de activiteit steeds een beetje makkelijker gaat en uiteindelijk vanzelf gaat. 

  Als uw kind bijvoorbeeld wil leren veters strikken, leer dan eerst de knoop aan. Oefen dit een aantal keer. Als dit goed gaat leert u de strik aan. Op het laatst kan ook de dubbele knoop worden aangeleerd. U kunt gebruik maken van het Basalt filmpje veters strikken (klik op Dagelijkse dingen) op de kinderpagina om het duidelijker voor uw kind te maken. Op de site staan meer filmpjes van een aantal dagelijkse handelingen. 

  Zelfstandigheid en zelfvertrouwen  

  Als een kind dingen zelfstandig leert te doen, geeft dit het kind zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen is nodig om als kind verder te gaan onderzoeken, uit te proberen en te testen met nieuwe vaardigheden. Wanneer kinderen denken (erop vertrouwen) dat ze iets kunnen, zullen ze ook weer meer gaan proberen. Daarom is het zinvol om de zelfstandigheid goed aan te moedigen! Voor ouders is het niet altijd makkelijk om dit in de praktijk uit te voeren, want we zijn geneigd om kinderen ‘even snel te helpen’. Dat lijkt op dat moment makkelijker, maar het helpt meestal niet in de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De korte animatiefilm ‘Piper’ laat zien hoe zelfstandigheid aangeleerd kan worden en daarmee het zelfvertrouwen wordt vergroot.


  Structuur 

  Structuur is heel belangrijk voor elk kind in elke situatie. Om structuur te kunnen bieden, kunnen schema’s of dagritmekaarten helpen. Op de site www.gratisbeloningskaart.nl  kunt u verschillende voorbeelden van dagritmekaarten vinden. 

  U kunt de kaarten volledig gebruiken, maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de plaatjes los te knippen en in díe volgorde op te plakken die voor uw kind het meest handig is.  

  Ook kan het zinvol zijn om in de thuissituatie een planbord in te zetten om meer overzicht te krijgen over de week. Een planbord biedt houvast, geeft een gevoel van veiligheid en rust. Met een planbord is voor een kind duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt waardoor ongewenst of onrustig gedrag mogelijk minder wordt. Een planbord is bijvoorbeeld te koop via de Hema, Kruidvat of de boekhandel. Wanneer uw kind (nog) niet kan lezen dan kan er gewerkt worden met plaatjes.   

  Opvoeden

  Een kind opvoeden met een beperking of handicap kan veel (extra’s) vragen van ouders. Basalt biedt begeleiding aan ouders om het beste uit zichzelf te halen. Als ouder bent u als eigenlijk co-therapeut en een belangrijke schakel in de ontwikkeling van uw kind.   

  De begeleiding kan zich richten op hoe u als ouder uw kind zo goed en ver mogelijk begeleidt naar zelfstandigheid op een manier die bij u en uw kind past. Deze zelfstandigheid draagt bij aan hoe uw kind naar zichzelf kijkt (het zelfbeeld). Een kind met een positief zelfbeeld zit vaak goed in zijn vel en kan omgaan met tegenslagen. Daarnaast kan er in de ouderbegeleiding aandacht zijn voor positief opvoeden, en hoe u als ouder om kan gaan met uw eigen emoties en dat van uw kind.   

  Thuisspeelboek

  Het thuisspeelboek bevat uitgewerkte spelideeën en liedjes. Ook vindt u er filmpjes van verschillende activiteiten en opnames
  van de liedjes. Deze kunt u bekijken door de linkjes die onder de liedjes staan, aan te klikken. Klik hier voor het thuisspeelboek.

  Liedjes en spreekteksten

  Op de website Kijk! Ik ben een kikker staan liedjes en spreekteksten over thema’s die de kinderen aanspreken, zoals ‘Dit ben ik’, ‘Wat gaan we doen vandaag?’, ‘Wij maken muziek!’, ‘Dol op dieren’ en ‘Wat een weertje!’.

  Positief zelfbeeld

  Op deze site kunt u vinden wat u als ouder kunt bijdragen bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, inclusief poster.

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ondersteunde Communicatie (OC) is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen gemaakt om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen.

  Ondersteunde Communicatie betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo goed mogelijk te maken. Denk aan gebaren, foto’s en pictogrammen (plaatjes). Maar ook dynamische communicatiehulpmiddelen zoals een tablet, computer of oogbesturingscomputer. In deze rubriek zijn filmpjes, linkjes en documenten te vinden over dit onderwerp.

  Handige links

  Op de website AssistiveWare vindt u meer informatie over Ondersteunende Communicatie. Wat is het? En voor wie is het bedoeld?

  Eelke Verschuur is een webwinkel voor communicatiehulpmiddelen

  Op de website Tobiipraat.nl deelt een moeder haar ervaringen met ondersteunende communicatie door middel van oogbesturing.

   

 • Filmpjes


   

  Zingen en Swingen -

  Kringliedjes                

  De kring -

  Dieren 

  Zingen en Swingen - 

  Zintuigliedjes 1 

   

   

  Zingen en swingen -
  Zintuigliedjes 2