Intake

Nadat u door de huisarts of specialist in het ziekenhuis bent verwezen, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de revalidatiearts. Tijdens dit eerste contact onderzoekt hij of zij uw kind en worden uw vragen met u doorgenomen.  Aan de hand van deze gegevens beoordeelt de revalidatiearts of uw kind in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie en welke behandelaars tijdens de observatie en/of behandeling moeten worden ingeschakeld.