DCD screening

Developmental Coordination Disorder (DCD), in het Nederlands een coördinatie- ontwikkelingsstoornis, komt bij 5 tot 10% van de schoolkinderen voor. Om te kunnen bepalen of uw kind DCD heeft, doet ons DCD team onderzoek naar de bewegingen van uw kind, of uw kind goed of minder goed kan plannen en het gedrag. Dit doen we met een vragenlijst, het goed kijken naar uw kind (observatie) en onderzoek. Het team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en als het nodig is ook een logopedist en maatschappelijk werker. De observatie vindt plaats bij Basalt. Hierna bespreekt het team de resultaten met de revalidatiearts en geeft het advies over mogelijke verdere ondersteuning/behandeling. Dit kan een behandeling bij Basalt zijn of ergens anders.