DCD screening

Developmental Coordination Disorder (DCD), in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis, komt bij 5 tot 10% van de schoolkinderen voor. Om te kunnen vaststellen of uw kind DCD heeft, doet ons gespecialiseerde DCD team onderzoek naar de motoriek, het vermogen tot plannen en het gedrag van uw kind. Dit doen we middels een vragenlijst, observatie en onderzoek. Het team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog/psycholoog en indien nodig een logopedist en maatschappelijk werker. De observatie vindt plaats bij Basalt. Na de observatie bespreekt het team de bevindingen met de revalidatiearts en geeft het advies over eventuele verdere ondersteuning/behandeling. Dit kan een behandeling bij Basalt zijn of ergens anders.