Eten en drinken

Eet- en drinkproblemen komen regelmatig voor bij kinderen. Vaak is het wel mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen. Basalt heeft daarvoor gespecialiseerde behandelaars (op sommige locaties noemen we hen het eetteam), bestaande uit een revalidatiearts, orthopedagoog/psycholoog, logopedist en diëtist. Zij onderzoeken, adviseren en behandelen eet- en drinkproblemen bij kinderen met als doel om een gevarieerd en gezond voedingspatroon aan te leren. Indien nodig worden ook maatschappelijk werk, fysiotherapie of ergotherapie ingezet.

De behandeling begint met een intake om de specifieke eet- of drinkproblematiek van uw kind te analyseren. De intake bestaat uit een of meerdere vragenlijsten, een gesprek en eventueel een huisbezoek. Zo nodig vragen we – met uw toestemming – de gegevens van uw kind op bij andere behandelaars. Tijdens het gesprek gaan de orthopedagoog/psycholoog en logopedist met u (en uw kind) in gesprek over het eetprobleem en onderzoeken zij uw kind. Het huisbezoek is ervoor om uw kind en de eetsituatie te observeren. Na de intake vindt overleg plaats tussen de behandelaars, waarna zij advies geven over het vervolgtraject, passend bij de leeftijd van uw kind en de mogelijkheden van u en uw kind.