Eten en drinken

Eet- en drinkproblemen komen regelmatig voor bij kinderen. Vaak is het wel mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen. Basalt heeft daarvoor verschillende behandelaars met elk hun eigen vakkennis in huis (op sommige locaties noemen we hen het eetteam), bestaande uit een revalidatiearts, orthopedagoog/psycholoog, logopedist en diëtist. Zij onderzoeken, adviseren en behandelen eet- en drinkproblemen bij kinderen met als doel om een gezond voedingspatroon met verschillende dingen aan te leren. Als het nodig is worden ook maatschappelijk werk, fysiotherapie of ergotherapie ingezet.

De behandeling begint met een eerste gesprek (een intake) om de specifieke eet- of drinkproblemen van uw kind te analyseren. Dit eerste gesprek bestaat uit een of meerdere vragenlijsten, een gesprek en eventueel een bezoek aan huis. Als het nodig is vragen we – met uw toestemming – de gegevens van uw kind op bij andere behandelaars. Tijdens het gesprek gaan de orthopedagoog/psycholoog en logopedist met u (en uw kind) in gesprek over het eetprobleem en onderzoeken zij uw kind. Tijdens het bezoek aan huis wordt uw kind en de eetsituatie bekeken. Na het eerste gesprek is er overleg tussen de behandelaars, waarna zij advies geven over het vervolgtraject, passend bij de leeftijd van uw kind en de mogelijkheden van u en uw kind.