(Mini) CIMT-BiT

Sommige jonge kinderen hebben na een hersenbeschadiging een sterk verhoogd risico op asymmetrie in het gebruik van arm en hand. Dat wil zeggen dat zij een arm of hand niet of nauwelijks gebruiken. Tijdens onze mini CIMT-BiT groepsbehandeling stimuleren we juist het gebruik van de aangedane arm en hand.

CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy. Bij deze therapievorm draagt het kind een slofsokje om de niet-aangedane hand. Op die manier stimuleren we het kind om juist de aangedane arm en hand te gebruiken. BiT staat voor Bimanuele Training. We oefenen namelijk specifiek met beide handen (bimanueel) en niet alleen met de aangedane hand. Maximale inzet van de aangedane arm en hand staat hierbij centraal.

Locatie(s): Den Haag, Leiden, Delft