Applaudio!

Startdatum: februari 2018
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Applaudio! is ontstaan vanuit de wens een tool te realiseren voor mensen met geluidsoverprikkeling zodat zij weer in staat zijn om een gesprek te voeren en hun energie te behouden. Een prototype is ontwikkeld door Applaudio!, echter doorontwikkeling bleef achter. Binnen Basalt wordt nu gewerkt aan de doorontwikkeling van dit prototype. Tevens wordt de haalbaarheid van het huidige prototype beoordeeld.
 
Doel van de innovatie
Het doel van Applaudio! is om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer deel te laten nemen aan het sociale leven, zoals feestjes, werk, etentjes etc. Omdat sommige mensen met NAH snel overprikkeld raken door bijvoorbeeld geluid is deelname daaraan niet altijd mogelijk. De speciaal ontwikkelde app filtert het geluid en kan aangepast worden aan de specifieke wensen van de gebruiker. De basisinstellingen zijn aan te passen door de gebruiker afhankelijk van omgevingsgeluid en de mate van vermoeidheid.


 
Doelgroep
Patiënten van Basalt die last hebben van geluidsoverprikkeling als gevolg van NAH en die zich beperkt voelen in het deelnemen aan sociale activiteiten.
 
Gebruikte technologie
De innovatie bestaat op het moment uit een richtmicrofoon, een noise cancelling koptelefoon en een app voor Android  telefoon. Er is vooral gebruik gemaakt van bestaande producten om de haalbaarheid van het product te vergroten.
 
Stakeholders
Naast Basalt zijn de bedenkers van Applaudio! betrokken bij de ontwikkeling van deze innovatie.

Eerste conclusies
Het huidige prototype is doorontwikkeld tot een product bestaande uit een richtmicrofoon, koptelefoon en een Android telefoon. Helaas speelt er nog een vertraging mee in het omzetten van de spraak gesprekspartner naar de koptelefoon. Daarom is een nieuwe groep studenten begonnen om te kijken of de combinatie van richtmicrofoon, telefoon en koptelefoon de beste haalbare oplossing is. Of is er nog een andere manier om tot een oplossing te komen? tevens wordt de mogelijkheid bekeken of de bestaande app beschikbaar kan worden gemaakt voor telefoons met iOS.