Blokje Om

Blokje Om - Serious gaming met Virtual Reality

Startdatum: augustus 2015
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking (zoals Cerebrale Parese) doen vaak weinig ervaring op in het verkeer. Ze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van taxivervoer naar school of ouders zijn te onzeker of angstig om met hun lichamelijk beperkte kind te oefenen. Toch zien we dat deze kinderen juist een grote wil hebben om zelfstandig het verkeer in te gaan. Het maakt ze onafhankelijker, waardoor ze meer activiteiten zelf kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door zelf naar een sportvereniging of vervolgopleiding te reizen.

Doel van de innovatie
Door het spelen van Blokje Om kunnen kinderen en jongeren op een leuke en veilige manier ervaring opdoen in het virtuele verkeer. Ze vergroten daarmee hun verkeersinzicht zodat ze uiteindelijk met meer kennis en vaardigheden en zelfverzekerdheid het echte verkeer in kunnen gaan. Ook kunnen behandelaars inzicht krijgen in de sterke en ontwikkelpunten rondom verkeersveilig gedrag van patiënten.

Doelgroep
Kinderen en jongeren tussen de 8 - 18 jaar met een lichamelijke beperking die zich voortbewegen in een elektrische rolstoel of scootmobiel.

Gebruikte technologie
Blokje Om is speciaal ontwikkeld voor de bovenstaande doelgroep en is door professionele spelontwikkelaars gemaakt, waarvoor zij in 2017 een nominatie bij de Dutch game awards voor ‘Best serious game’ ontvingen. Er wordt gebuikt gemaakt van de Oculus Rift (een Virtual Reality bril) zodat het kind, net zoals in het echte verkeer, goed om zich heen leert kijken. Daarnaast wordt Blokje Om gekoppeld aan hardware (een scootmobiel stuur of de besturing van een elektrische rolstoel) zodat ook het voortbewegen in het verkeer zo realistisch mogelijk geoefend kan worden.

Onderzoek
Blokje Om wordt bij het SmartLab van Basalt regelmatig ingezet in de fysiotherapeutische of ergotherapeutische behandeling, waarbij kinderen en hun ouders een hulpvraag hebben op het gebied van verkeer. De feedback van de behandelaars, kinderen (en hun ouders) op Blokje Om is verwerkt door de spelontwikkelaars. Op deze manier sluit Blokje Om zowel inhoudelijk als qua gebruikersgemak steeds meer aan op de wensen van de gebruikers.
 
Stakeholders
Kinderen, ouders, revalidatieartsen en behandelaars (o.a. ergotherapeuten en fysiotherapeuten) denken mee over de toepassing van Blokje Om binnen het revalidatieproces. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is hoe we kunnen beoordelen of een kind veilig genoeg is om het echte verkeer in te kunnen gaan (hiervoor is een observatie formulier ontwikkeld).

Bevindingen tot nu toe

  • Blokje Om is sinds de start van dit project door een groot aantal belangstellenden bezocht. Zowel vanuit de revalidatie als vanuit andere zorginstellingen, gemeenten en onderwijsinstellingen is veel interesse om te zien hoe wij op deze innovatieve en veilige manier verkeerstraining aan bieden.
  • Om Blokje Om voor een groter publiek beschikbaar te maken wordt door de spelontwikkelaars met behulp van Basalt vanuit het Fieldlab project gewerkt aan een versie die marktrijp is.
  • Vanuit het werkveld is er een grote behoefte om Blokje Om ook te kunnen koppelen aan een fietsstuur of een autostuur, Basalt is samen met studenten bewegingstechnologie aan het onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.


Eerste conclusies

  • Blokje Om draagt bij aan het oefenen van het kijkgedrag in het verkeer en het anticiperen op passerende auto’s tijdens het oversteken bij kinderen en jongeren. Of Blokje Om ook geschikt is voor volwassenen met een lichamelijke beperking dient nog onderzocht te worden.
  • Het ontwikkelde observatieformulier van Blokje Om geeft inzicht in de voortgang van het kind qua verkeersveiligheid tijdens het rechterdoor rijden, inhalen en oversteken.