CookAssist

CookAssist - De digitale kookhulp - apps

Looptijd: oktober 2018 - juli 2020
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actief


Korte beschrijving Innovatie
Uit wetenschappelijk onderzoek van het LUMC blijkt dat mensen met een progressieve hersentumor moeite om alledaagse taken uit te voeren zoals koken, huishoudelijke apparaten gebruiken en knoppen op een afstandsbediening indrukken. Problemen in het koken werd in dit onderzoek het meest benoemd. Ook bij Basalt is het opnieuw leren koken na een beroerte een regelmatig terugkerende hulpvraag bij haar revalidanten. Om deze mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden, ontwikkelde Basalt samen met het LUMC een prototype product dat deze patiënten ondersteunt bij het koken.

Doelgroep
De innovatie is primair bedoeld voor mensen met eenprogressieve hersentumor of met hersenletsel door een beroerte maar kan zeer geschikt zijn voor iedereen die moeite heeft met volgorde van handelen, aandacht/concentratie of onthouden. Zo kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan kinderen die willen leren koken of mensen met een verstandelijke beperking enzovoorts

Gebruikte technologie
De kookhulp wordt als app aangeboden op een tablet of telefoon.

Onderzoek
Basalt en het LUMC bereiden een pilot studie voor om het effect en bruikbaarheid van de kookhulp app te onderzoeken.  

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers en behandelaren van het LUMC en Basalt (o.a. artsen, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen) denken mee over de inrichting van de kookhulp app. De ontwikkeling van de app wordt gerealiseerd door Haagse Hogeschool studenten UX design en informatica en studenten ICT van ROC Mondriaan i.s.m. het SmartLab van Basalt.

Bevindingen tot nu toe
Er zijn meerdere kookapps beschikbaar in de app stores. Echter uit gebruikersonderzoek door Haagse hogeschool studenten UX Design blijkt dat onze doelgroep bepaalde ondersteuning nodig hebben die niet geboden wordt in nu beschikbare apps. Deze unieke ondersteuning is deels door informatica studenten gebouwd Android app. Hiermee is een nieuwe groep studenten UX design gaan testen. Hieruit zijn weer nieuwe bevindingen gekomen die informatica studenten kunnen gaan bouwen.

Eindconclusie met betrekking tot innovatie
Momenteel zijn de functionaliteiten van de app nog flink in ontwikkeling. De eerste reacties van eindgebruikers over het idee zijn positief. Bepaalde vereisten in de app moeten nog verder ontwikkeld worden om het effect en de bruikbaarheid goed te kunnen toetsen in een exploratieve pilot studie waarvoor nu een METC aanvraag wordt ingediend samen met het LUMC.