Fieldlab

Projectstatus: lopend


Fieldlab in het kort 

  • Het Fieldlab is een jonge netwerkorganisatie die zich richt op het ontwikkelen, testen en implementeren van (digitale) toepassingen binnen de revalidatie. Geboren vanuit Basalt.  
  • Het Fieldlab wil de tijd tussen idee en borging verkorten. Met als resultaat dat (digitale) toepassingen sneller ingezet kunnen worden binnen revalidatie-instellingen. 
  • Het Fieldlab is een open community die bestaat uit medewerkers van revalidatie-instellingen, patiënten(verenigingen), mantelzorgers, studenten en docenten van kennisinstellingen, ondernemers, beleidsmakers, financiers en investeerders. 
  • Het Fieldlab initieert en begeleidt samenwerkingen, organiseert events, voert innovatie-onderzoek uit en deelt best practices

Meer informatie 

Ga naar www.fieldlabrevalidatie.nl voor meer informatie.