De Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt op voor en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten op alle locaties van Basalt. Het kan daarbij gaan om het opnamebeleid, de behandeling, de kwaliteit van de zorg, de informatie aan en betrokkenheid van patiënten, maar ook om de huisvesting en de voeding. De Cliëntenraad let op de algemene gang van zaken, signaleert problemen en probeert deze op te lossen door overleg met en advies aan de Raad van Bestuur en overige betrokkenen. Op deze manier waarborgt de Cliëntenraad de medezeggenschap van patiënten over het beleid van Basalt.

Basalt hecht veel waarde aan het advies van de Cliëntenraad, omdat de ervaringsdeskundigheid, de inzet en de betrokkenheid van deze raad een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening .

Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen die tot de doelgroep van Basalt behoren. Daarnaast zijn er leden op persoonlijke titel die affiniteit hebben met revalidatie en in het bijzonder met Basalt. Bekijk hier welke leden op dit moment zitting hebben in de Cliëntenraad.

Contactgegevens Cliëntenraad
Patiënten en ouders of vertegenwoordigers kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders kunnen.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten, maar is niet bedoeld voor het behandelen van individuele klachten. Die kunt u indienen via https://basaltrevalidatie.nl/klacht/  

Meer informatie over het werk van de Cliëntenraad vindt u in het infoblad en in het jaarverslag en de nieuwsbrief van de Cliëntenraad. Zie ook het interview met één van onze CR leden in het tijdschrift van patiëntenvereniging Korter maar Krachtiger. 

Centraal adres: 
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
clientenraad@basaltrevalidatie.nl

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.