Neurologische revalidatie

 • Neurorevalidatie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten door een neurologische ziekte, zoals: 

  • een beroerte
  • een dwarslaesie
  • MS (Multiple Sclerose)
  • ALS
  • een neuromusculaire aandoening
  • Cerebrale Parese (CP)
  • Parkinson


  Revalidatie bij Basalt heeft als doel om u weer zoveel mogelijk de leiding over uw leven te geven. U leert uw grenzen verleggen en alles weer zoveel mogelijk te doen zoals u gewend was. Als dat niet kan, zoekt het behandelteam samen met u naar andere mogelijkheden. 
  Behalve therapie, kijken wij ook samen met u hoe u het dagelijks leven voor uzelf makkelijker kunt maken. We kunnen u tips en adviezen geven en met u meedenken over eventuele hulpmiddelen. 

 • Een heel team om u heen 
  Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen vakkennis. Het team bespreekt uw behandeling met elkaar en werkt veel met elkaar samen. Samen maken zij een plan hoe zij, met u, uw doelen kunnen behalen.
  Het hangt af van uw situatie welke behandelaars u in uw team heeft. Dat kunnen zijn:

  • revalidatiearts en arts-assistent
  • verpleegkundige
  • fysiotherapeut
  • ergotherapeut
  • logopedist/klinisch linguïst
  • maatschappelijk werker
  • (klinisch) neuropsycholoog
  • seksuoloog
  • bewegingsagoog
  • continentieverpleegkundige
  • activiteitenbegeleider
  • revalidatietechnicus
  • diëtist
  • orthopedisch instrumentmaker
  • orthopedisch schoenmaker

  De revalidatiearts is verantwoordelijk voor uw behandeling.

  De teams bij de Neurorevalidatie zijn gespecialiseerd in bepaalde ziektes, zoals bijvoorbeeld: 

  • NMA
  • Dwarslaesie
  • CVA
  • ALS
  • MS
  • Parkinson
  • CP 
 • Revalidatie zorgt ervoor dat u zo goed mogelijk gebruik kunt maken van uw mogelijkheden. En dat u leert omgaan met uw beperkingen. Geen mens is hetzelfde. Daarom stellen we voor iedereen een persoonlijk revalidatieplan op. We gaan daarbij uit van uw vragen, wensen en mogelijkheden.

  Tijdens de revalidatie richten wij ons op de dagelijkse activiteiten waar u vanwege uw aandoening moeite mee heeft. Zoals zelfverzorging, praten, lopen, het huishouden doen, hobby’s en werken. Eerst kijken we of u sommige activiteiten weer opnieuw kunt aanleren. Uw behandelingen zijn één op één en soms ook in groepsverband, bijvoorbeeld valtraining, een communicatiegroep of een loopgroep. 

  Als sommige activiteiten niet lukken of moeilijk blijven, geven wij u advies over hulpmiddelen en aanpassingen. Bijvoorbeeld een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen.

  Daarnaast helpen wij u en uw naasten bij het geestelijk verwerken van de gevolgen van uw hersenletsel.

   

 • U kunt bij ons terecht voor klinische en/of poliklinische revalidatie. We leggen uit wat dat betekent. 

  Klinische revalidatie
  Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek, waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u in de weekenden naar huis. Als het zelfstandig thuis wonen op sommige punten nog lastig is, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan hoe zij u samen met u aan kunnen werken. Het doel is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, helpt uw herstel namelijk vooruit. 

  Poliklinische revalidatie
  Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar Basalt komt voor therapie. 

   

 • Het is lastig om de duur van een behandeling van tevoren precies aan te geven. Die is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw persoonlijke behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En gaat u snel vooruit? Dat speelt allemaal mee. Natuurlijk blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe het met uw behandeling gaat.

 • Na de revalidatie kunt u beter omgaan met uw beperkingen. U kunt uw mogelijkheden zo goed mogelijk gebruiken. U beschikt, zo nodig, over een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Ook heeft u eventueel hulp gekregen bij het psychisch verwerken van de gevolgen van uw letsel of ziekte.

  In deze korte film vertelt Pauline Engels over haar revalidatie (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt).

   

   

 • Vaak heeft een neurologische ziekte ook gevolgen voor de relatie met bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

 • Bij Basalt werken we steeds aan het verder verbeteren van onze behandelingen. Hiervoor gebruiken we ook vernieuwende, technische toepassingen. Bijvoorbeeld uitlegvideo’s en games, waarmee u thuis zelfstandig extra kunt oefenen. In Den Haag kunnen onze patiënten het zogenaamde Huis van de Toekomst uitproberen, een proefwoning met de laatste technologische snufjes. 

 • Poliklinische revalidatie (meerdere keren per week voor therapie naar Basalt)
  Meestal verwijst een arts u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. De revalidatiearts in het ziekenhuis beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Zo ja, dan meldt hij u aan voor revalidatie. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

  Klinische revalidatie (opname in de kliniek van Basalt)
  Als u in het ziekenhuis ligt en uw ziekenhuisarts denkt dat opname in de kliniek van Basalt u zou helpen, laat hij een revalidatiearts van Basalt u bezoeken. Deze revalidatiearts bepaalt of u naar de kliniek van Basalt kunt. 

 • Basalt biedt neurorevalidatie aan op de locaties:

  • Leiden (kliniek en polikliniek)
  • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
  • Den Haag (kliniek en polikliniek)
  • Delft (polikliniek)
  • Zoetermeer (polikliniek)
  • Gouda (polikliniek)

 • Basalt biedt 'Medisch Specialistische Revalidatie'. Dit betekent dat u bij ons in de meeste gevallen wordt begeleid door een team van verschillende soorten behandelaars met ieder hun eigen vakkennis. Het team werkt voor uw behandeling veel met elkaar samen. Een revalidatiearts heeft de leiding over het team. Basalt verschilt op deze manier van bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.