Menu restaurant

Wat staat er op het menu?

 

Restaurant Leiden

Menu Basalt Leiden Dagschotel 6- 10 april

Menu Basalt Leiden Diner 6- 12 april

Menu Basalt Leiden Dagschotel 13- 17 april

Menu Basalt Leiden Diner 13- 19 april

 

Restaurant Den Haag

Menu Basalt Den Haag 6- 10 april

Menu Basalt Den Haag 13- 17 april