Wachttijden

In onderstaande bijlage vindt u de algemene wachttijden voor de diagnosegroepen die wij bij Basalt behandelen. De wachttijd is de tijd tot het eerste consult bij de arts. Wij doen ons uiterste best om elke behandeling zo snel mogelijk te starten. Heeft u een specifieke vraag over de wachttijd, dan kan het medisch secretariaat u mogelijk helpen. Zie de telefoonnummers bij 'Locaties'. Wilt u een indicatie van de wachttijden voor een diagnose die niet in het overzicht staat, stuurt u dan een e-mail naar info@basaltrevalidatie.nl.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen wordt. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijden publicatiedatum 7 sept. 2021