Voor wie?

Basalt biedt medisch specialistische revalidatie voor jongeren die door ziekte of aangeboren aandoening uitdagingen hebben inhet volwassen worden. Bij Basalt leer je hoe je, met of zonder hulpmiddelen, zo zelfstandig mogelijk wordt, zodat je je leven zoveel mogelijk kunt inrichten zoals jij dat wilt.

Bij Basalt willen we graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk redt en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen doet. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan.

Voordat je begint met de revalidatie, denk je na over wat je wilt bereiken. Dáár gaan we dan aan werken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • beter communiceren, duidelijker praten
 • meer bewegen
 • beteren lopen, leren/beter fietsen
 • mezelf handiger aan- en uitkleden
 • weten welke sport ik kan doen
 • tandenpoetsen, eten en drinken
 • beter kauwen en slikken

Jouw behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

Jouw behandelteam kan bestaan uit:

 • revalidatiearts
 • ergotherapeut
 • fysiotherapeut
 • logopedist
 • maatschappelijk werker
 • psycholoog
 • revalidatietechnicus
 • bewegingsagoog
 • verpleegkundige
 • pedagogisch medewerker
 • diëtiste

Lees hier wat de verschillende behandelaars voor jou doen.

Patiëntenvereniging

CP Nederland is de patiëntenvereniging van en voor tienduizenden mensen met CP in Nederland. Op de website cpnederland.nlkan iedereen met CP ervaringskennis vinden en delen. Je vindt er informatie over o.a. behandelingen, vergoedingen, onderzoek, wonen, werk, mobiliteit en seksualiteit.

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis (DCD). DCD kan best vervelend zijn, want misschien:

 • beweeg je onhandig en/of houterig
 • val of struikel je vaak
 • kun je je bestek moeilijk gebruiken 
 • heb je problemen bij het schrijven
 • vind je plannen en organiseren lastig

Heb je hierdoor problemen op school of met leeftijdsgenoten? Word je er onzeker door? Basalt helpt je met veel van je uitdagingen en zal je letterlijk en figuurlijk meer kracht geven. 

Jouw revalidatie

Gelukkig kun je een heleboel verbeteren tijdens je revalidatie bij Basalt. Wij willen graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk redt en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan.
Voordat je begint met de revalidatie, denk je na over wat je wilt bereiken. Dáár gaan we dan aan werken. 

Behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

 • Revalidatiearts / arts-assistent
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Logopedist
 • Bewegingsagoog

Lees hier wat de verschillende behandelaars voor jou doen.

NMA staat voor neuromusculaire aandoening. Dat betekent dat je een probleem hebt met je spieren en/of zenuwstelsel. Dat merk je bijvoorbeeld aan vermoeidheid, slappe spieren of een veranderd gevoel in je spieren. Ook kan het coördineren van je bewegingen moeite kosten. Logisch dat veel dingen niet zo makkelijk gaan. Denk bijvoorbeeld maar aan: 

 • lopen, rennen, traplopen
 • staan
 • dansen
 • fietsen
 • sporten
 • boodschappen tillen
 • slikken of praten als je moe bent

Revalidatiedoelen

Gelukkig kun je een heleboel verbeteren tijdens je revalidatie bij Basalt. Wij willen graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk redt en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan.
Jouw revalidatie kan bestaan uit krachttraining en het verbeteren van je conditie. Je leert ook hoe je bepaalde dagelijkse handelingen makkelijker uitvoert. Als je hulpmiddelen nodig hebt, kijken we samen welke het beste voor je zijn. En we leren je hoe je jouw gezondheidszorg zo zelfstandig mogelijk regelt. 

Behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

 • revalidatiearts / arts-assistent
 • zorgcoördinator
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • logopedist
 • bewegingsagoog
 • diëtist 

Lees hier wat de verschillende behandelaars voor jou doen.

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gaat over schade aan de hersenen die is ontstaan na je eerste levensmaand. Soms is de oorzaak van die schade een harde klap tegen je hoofd, een verkeersongeval of geweld. We noemen dat traumatisch letsel. De schade kan ook ‘vanzelf’ ontstaan zijn door bijvoorbeeld een hersenbloeding, ontsteking of tumor.

Jouw revalidatie

Gelukkig kun je een heleboel verbeteren tijdens je revalidatie bij Basalt. Wij willen graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk redt en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan.
Voordat je begint met de revalidatie, denk je na over wat je wilt bereiken. Jij geeft zelf aan waar je de meeste moeite mee hebt. Dáár gaan we dan aan werken. Jouw revalidatie kan bestaan uit krachttraining en het verbeteren van je conditie. Je leert ook hoe je bepaalde dagelijkse handelingen makkelijker uitvoert. Als je hulpmiddelen nodig hebt, kijken we samen welke het beste voor je zijn.

Behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

 • revalidatiearts / arts-assistent
 • zorgcoördinator
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • logopedist
 • bewegingsagoog
 • diëtist

Lees hier wat de verschillende behandelaars voor jou doen.

Jeugdreuma is een verzamelnaam voor ontstekingen van de gewrichten bij kinderen en jongeren. Een ontstoken gewricht kan pijn doen en gezwollen zijn. Daardoor krijg je moeite met bewegen. Soms voel je je ook niet lekker, heb je koorts of ben je moe. Je kunt ook last hebben van de bijwerkingen van je medicijnen. 

Jouw revalidatie

Gelukkig kun je een heleboel verbeteren tijdens je revalidatie bij Basalt. Wij willen graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk kan redden en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan. 
Voordat je begint met de revalidatie, denk je na over wat je wilt bereiken. Dáár gaan we dan aan werken. Je behandeling kan bestaan uit:

 • oefentherapie, eventueel in het zwembad
 • therapie waarbij je werkt aan het soepel houden van je gewrichten en de conditie van de spieren
 • adviezen over je houding en hoe je verantwoord beweegt
 • uitleg over de balans tussen hoeveel je wílt doen en kúnt doen

Behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

 • Revalidatiearts
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • Bewegingsagoog
 • Diëtist

Lees hier wat de verschillende behandelaars voor jou doen.

Iedereen is wel eens moe of heeft wel eens pijn. En soms ook iets langer. Als het niet overgaat, kom je meestal terecht bij de huisarts. Die verwijst vaak door naar een medisch specialist voor verder onderzoek. Maar soms levert zelfs uitgebreid medisch onderzoek geen diagnose op. Of er is wel een diagnose, maar je klachten zijn veel heftiger dan je zou verwachten. Dit noemen we SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten). 

Veel voorkomende klachten zijn:

 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • rugpijn
 • pijn in armen en benen en/of gewrichten
 • chronische vermoeidheid

Bij Basalt behandelen we vooral jongeren met rugpijn en/of pijn in armen, benen en/of gewrichten. In het geval van hoofdpijn, buikpijn en chronische vermoeidheid verwijzen wij je door naar een andere zorgverlener. 

Jouw revalidatie

Gelukkig kun je een heleboel verbeteren tijdens je revalidatie bij Basalt. Wij willen graag dat je het beste uit jezelf haalt, zodat je je zo goed mogelijk redt en net als andere jongeren naar school gaat, gaat werken en leuke dingen kunt doen. Samen met jou (en eventueel mensen uit je omgeving) gaan we op zoek naar wat er allemaal kan. 
Het belangrijkste resultaat van je behandeling is dat pijn of vermoeidheid je leven niet meer bepalen. Je werkt hard aan het terugwinnen van je kracht en vertrouwen door dingen te doén. Je werkt dan gelijk ook aan je spierkracht en conditie.

Niet meer zoeken naar de oorzaak

Om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten zijn, stellen we een aantal voorwaarden aan deelname. Een van deze voorwaarden is dat je geen behandelingen buiten Basalt volgt voor dezelfde klachten. Het is belangrijk dat we samen met jou één lijn trekken in de behandeling. Andere behandelingen en verder zoeken naar een diagnose passen daar niet bij.
Het is ook niet de bedoeling dat je blijft doorzoeken naar een oorzaak of diagnose. In plaats van achterom te kijken, is het juist de bedoeling dat je het zoeken loslaat en je op de toekomst richt. 

Pijnstillers

Daarnaast willen we graag dat je het gebruik van pijnstillers afbouwt. Zonder pijnstillers kan je het beste naar de signalen van je lichaam luisteren. Dat is nodig om goed aan te voelen waar jouw grens ligt. Juist het aanvoelen van deze grens staat centraal in de behandeling. 

Behandelteam

De kracht van Basalt is dat we werken met multidisciplinaire teams. Dat betekent dat je hulp krijgt van een heel team van behandelaars. Elke behandelaar heeft zijn eigen specialisme.
Afhankelijk van jouw situatie, zitten er in jouw team:

 • revalidatiearts / arts-assistent
 • zorgcoördinator
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • logopedist
 • bewegingsagoog
 • diëtist

Lees hier wat de verschillende behanderlaars voor jou doen.

Patiëntenverenigingen

Voor veel ziektes en aandoeningen zijn verenigingen opgericht. Deze patiëntenverenigingen geven voorlichting, bieden lotgenotencontact, behartigen belangen en organiseren activiteiten. Een patiëntenvereniging is er voor en door patiënten.

 • CP Nederland - Waar mensen met cerebrale parese elkaar helpen en vinden
 • EMB Nederland - Vereniging van en voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), hun ouders, familie en mantelzorgers
 • SBH Nederland - Vereniging van en voor mensen met spina bifida en hun omgeving
 • (Sch)ouders - Platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis
 • Balans - Vereniging voor ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag
Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.