Eten en drinken

Wanneer een kind geheel of gedeeltelijk eten weigert of voedsel niet kan verwerken, spreken we over eet- en drinkproblematiek. Vaak is de oorzaak hiervan lichamelijk, bijvoorbeeld problemen met het bewegen van de mond of andere lichaamsdelen. Maar ook het verwerken van prikkels, sociaal-emotionele problemen of negatieve ervaringen of associaties met eten kunnen de oorzaak zijn. Naarmate een eetprobleem langer bestaat, kunnen er veranderingen in het eetpatroon en het gedrag van uw kind ontstaan. Vaak is het wel mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen.

Basalt heeft een gespecialiseerd team voor onderzoek, advies en behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen en jongeren. Tijdens de behandeling helpen we ouders, kind en eventuele andere betrokkenen bij het verbeteren van de eet- en drinksituatie. Uw kind leert daardoor omgaan met verschillende soorten voedsel. De behandeling wordt in de meeste gevallen individueel vormgegeven, maar er zijn ook mogelijkheden voor groepsbehandelingen. U leest er meer over in de informatiefolder Eetteam