Developmental Coordination Disorder (DCD)

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) hebben moeite met het coördineren van bewegingen en het aanleren van verschillende grove en fijn motorische vaardigheden. Ze bewegen bijvoorbeeld onhandig, vallen of struikelen vaak, hebben problemen met schrijven, moeite met knippen en schrijven, komen niet mee met leeftijdsgenoten tijdens gymles of hebben problemen met plannen en organiseren. Onze revalidatiearts vertelt er meer over in dit filmpje. Ook op de website van Balansdigitaal vindt u meer informatie over DCD. U vindt er antwoord op vragen als 'Wat is DCD precies?' en 'Hoe kunt u hier mee omgaan thuis en in de klas?'

Door DCD heeft uw kind misschien moeite om met leeftijdsgenootjes in contact te komen, krijgt problemen op school of een verminderd zelfvertrouwen. Als wij hem of haar snel kunnen behandelen, kunnen we voorkomen dat uw kind in een negatieve spiraal komt of zijn zelfvertrouwen aantast. Om te kunnen vaststellen of uw kind DCD heeft, doet ons gespecialiseerde DCD screenteam onderzoek naar de motoriek, het vermogen tot plannen en het gedrag van uw kind.

Tijdens de behandeling door ons speciale expertiseteam DCD leert uw kind vaardigheden en slimme manieren om met zijn of haar beperkingen om te gaan. De wensen van ouders en kind staan daarbij centraal. Bijvoorbeeld leren zwemmen, veters strikken, minder stoten en vallen, bijhouden van het schrijftempo op school, ervaringen logisch verwoorden of emoties leren onder controle te houden. Dit kan door middel van een individuele behandeling en groepsbehandelingen, bijvoorbeeld de beweeg- of gymgroep en de schrijfgroep.

De wensen die ouders en kind opgeven, díe gaan we oefenen. Uw kind zit daardoor weer lekker in zijn vel, heeft zelfvertrouwen en durft weer mee te doen met leeftijdsgenoten.